Avbemanna Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avbemanna, varianter, uttal och böjningar av avbemanna

Avbemanna synonym, annat ord för avbemanna, vad betyder avbemanna, förklaring, uttal och böjningar av avbemanna.

Vad betyder och hur uttalas avbemanna

Avbemanna uttalas av|be|manna och är ett verb -de.

Ordformer av avbemanna

Aktiv

avbemanna
infinitiv
avbemannar
presens
avbemannade
preteritum
avbemannat
supinum
avbemannande
presens particip
avbemanna
imperativ

Passiv

avbemannas
infinitiv
avbemannas
presens
avbemannades
preteritum
avbemannats
supinum

Perfekt particip

avbemannad en
~ + subst.
avbemannat ett
~ + subst.
avbemannade den/det/de
~ + subst.

Avbemanna är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet avbemanna

  1. Numera har de flesta stationer avbemannats och tågklareringen fjärrstyrs via datorsystem. Ställverken är undersystem som inrapporterar lägena på alla växlar, alla signaler samt vilka spårsträckor som är belagda med tåg. Den informationen utnyttjas sedan när en tågfärdväg läggs genom att lägga om växlar och visa nya signaler. (källa)
  2. Utklippan passeras av många flyttfåglar och bland häckfåglarna är en stor trutkoloni den mest framträdande. På ögruppen finns en fågelstation, vars ringmärkningsverksamhet påbörjades i liten skala under 1964. Sedan fyren 1972 avbemannats hyrde Karlskrona Ornitologiska Klubb en av fyrvaktarnas bostäder. Fram till 2004 har 319 504 fåglar av 194 arter ringmärkts på Utklippan. (källa)
  3. På 1960-talet elektrifierades fyrens linsapparatur. År 1973 installerades en automatisk rotering av linsen dygnet runt samtidigt som tändningen av lamporna blev styrd av fotoceller. Från årsskiftet 1978/79 blev Nidingen helt automatiserad och avbemannades. (källa)
  4. På 1800-talet drabbades många fartyg av strandningar på den blåsiga kuststräckan kring Smygehuk och Beddinge. Sjöfartsverket beslöt att placera en fyr på den sydligaste punkten för att ge fartygen en fast punkt att navigera efter. Uppdraget att konstruera den gick till Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm, och den fraktades ner till Smygehuk där den monterades upp och togs i bruk 1883. Den är rund och byggd av nitade järnplåtar, med en höjd på 17 meter och en lysvidd på två nautiska mil. Om sikten understeg detta, hade fyrpersonalen som uppgift att starta mistluren för att varna fartyg. Fyren var ursprungligen utrustad med en trevekig fotogendriven lampa, men elektrifierades 1931 då en fyrapparat med 500 W elektrisk lykta installerades. Fyren avbemannades 1967 och togs därefter helt ur bruk 1975, då den ersattes av Kullagrunds fyr, som ligger till havs sydost om Trelleborg. Ägaren Trelleborgs kommun tände dock upp fyren igen 2001 och den är öppen för allmänheten. Den gamla fyrvaktarbostaden är ombyggd till vandrarhem och i det gamla mistlurshuset ("Tudehuset") arrangeras bland annat konstutställningar. Sommartid ordnas andakter i fyren, och platsen kan hyras för vigsel och dop. (källa)
  5. År 1978 invigdes Ångermanland radio, och i samband med etablering av en sjöbevakningscentral i Härnösand kopplades det även in möjlighet till fjärrstyrning av vissa sändare. Redan på 1990-talet avbemannades stationen på personal, men utrustningen har därefter moderniserats och kan numera fjärrstyras inom nya Marinens radios nätverk. Investeringarna som gjorts i gamla Ångermanland radio tas tillvara även i marinens framtida projektet HF 2000, och innebär ytterligare materiel, bland annat en ny 10 kW sändare. (källa)
  6. Byviken, som ingår i småorten Holmön, är en färje- och gästhamn på Holmöns nordvästra udde. Här ligger även Holmöns båtmuseum med turistinformation, restaurang, badstrand och vandrarhemmet Holmögården. 3 kilometer sydväst om Byviken ligger den 18 meter höga Berguddens fyr som invigdes 1896 och avbemannades 1969. De gamla fyrvaktarbostäderna har omvandlats till vandrarhem. Längs Holmöns sydöstra del ligger Gäddbäckssundet (egentligen "gebäck-", ge = "lä"), som skiljer Holmön och Ängesön åt, med skyddad hamnplats, fiskebodar och enkel badstrand. (källa)
  7. Under andra världskriget var Gärdviken uppsamlingsplats för tyska malmtransportfartyg innan de gick i konvoj mot Tyskland. Lotsplatsen stängde 1967 och fyren avbemannades 1970. (källa)
  8. År 1936 stagades det svajiga tornet med stålvajrar. Fyren utrustades med klippljusapparat och Gustaf Daléns automatik med solventil år 1964 och avbemannades. Den fick elektriskt ljus år 1985 och har senare ändrats till blinkfyr. (källa)
  9. Från början var ljuskällan en 6-vekig fotogenlampa, som 1906 byttes till en luxlampa, d.v.s. en fotogenlampa med övertryck, med 3 glödnät om vardera 45 mm. Ljusstyrkan blev nu 500 000 Hefnerljus. Rotationen av linsen åstadkoms av ett loddrivet urverk, som måste dras upp manuellt var fjärde timme. 1937 elektrifierades fyren med hjälp av Bolinder W7 Råoljemotorer som laddade ackumulatorer på 504 Ah, det drev en lampa på 1000 watt. och blev då Skandinaviens ljusstarkaste fyr med 3,8 miljoner Hefnerljus, motsvarande 4,2 miljoner candela. 1946 anslöts fyren till det allmänna elnätet och ackumulatorerna togs bort.Man behöll en av råoljemotorerna som reservkraft.. 1951 bytte man det 148 kg tunga lodverket till en elmotor. Ljusblänket har en räckvidd på 27,5 nautiska mil. Fyren kan via reflektion mot låga moln ses i Varberg, som ligger mer än 80 km bort. Fyren automatiserades år 1979 och sköts nu av Sjöfartsverket i Norrköping. Ett samarbete inleddes med SMHI och man behöll personal för vädermätningar till 1997. Fyrpersonal fortsatte att göra fyrarbeten och meteorologiska mätningar fram till 2006 då den helt avbemannades. (källa)
  10. Förteckning över fyrmästare och deras hustrur på Valö fyr fram till 1935, då fyren automatiserades och avbemannades. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.