Avstamp Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avstamp, varianter, uttal och böjningar av avstamp

Avstamp synonym, annat ord för avstamp, vad betyder avstamp, förklaring, uttal och böjningar av avstamp.

Synonym till avstamp

Vad betyder och hur uttalas avstamp

Avstamp uttalas av|stamp och är ett substantiv -et; pl. avstamp.

Avstamp betyder:

Ordformer av avstamp

Singular

avstamp
obestämd grundform
avstamps
obestämd genitiv
avstampet
bestämd grundform
avstampets
bestämd genitiv

Plural

avstamp
obestämd grundform
avstamps
obestämd genitiv
avstampen
bestämd grundform
avstampens
bestämd genitiv

Avstamp är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Avstamp på Engelska

  • take-off, start, starting-point - the impression left by the feet of a jumper

Hur används ordet avstamp

  1. Längdhopp är en gren inom friidrotten där de tävlande skall hoppa så långt som möjligt och landa i en sandgrop. Hopparen springer 15–25 meter mot hoppgropen på en ansatsbana och gör avstamp från en planka / zon, det är en fördel att hoppa precis innan den röda delen av plankan, eftersom man mäter från plankan, inte där man gör avstamp. Zon är till för yngre ungdomar, då man mäter från avstampet. Efter plankan finns en övertrampsplanka med plastelina på. Om hopparen gör ett avtryck i plastelinan räknas hoppet som ett övertramp och hoppet blir ogiltigt och inget resultat registreras. Observera dock att reglerna inte kräver att det måste finnas ett "odiskutabelt" märke i plastelinan. (wikipedia.org)
  2. Historien om Svenska Soldathemsförbundet tar avstamp i föreningen Soldaternas vänner som grundades 1877 i Stockholm. Bakgrunden till uppkomsten bestod i de sociala missförhållanden som präglade soldaternas- och deras familjers livssituation vid huvudstadens förläggningsplatser. Föreningen bildades genom engagemang bland personer inom högreståndsmiljön som inspirerats av den engelske väckelsepredikanten Lord Radstock. Under de efterföljande åren utökades verksamheten snabbt till andra orter och 1899 bildades FSV, Förbundet Soldaternas Vänner. 1967 bytte förbundet namn till nuvarande Svenska Soldathemsförbundet, sannolikt som en konsekvens av slutsatserna i den Statliga Offentliga utredningen om Soldathemsverksamheten, SOU 1965:52. (wikipedia.org)
  3. Inom många idrottsgrenar gäller asymmetrin även fötterna. En fotboll kan sparkas med höger fot eller vänster fot. Vilken fot den enskilde fotbollsspelaren föredrar har betydelse för placeringen i laget. Vid olika sorters hopp föredrar somliga utövare vänster fot vid avstamp, andra höger fot. I till exempel längdhopp och höjdhopp är avstamp med vänster fot vanligast, men fördelningen höger/vänster i dessa fall, och i vad mån detta eventuellt är korrelerat till viss hänthet är föga studerat. Klart är emellertid att höger hjärnhalva och vänster hjärnhalva tas selektivt i anspråk för den motoriska styrningen av olika kroppsdelar. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.