Avvisande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avvisande, varianter, uttal och böjningar av avvisande

Avvisande synonym, annat ord för avvisande, vad betyder avvisande, förklaring, uttal och böjningar av avvisande.

Synonymer till avvisande

Hur används ordet avvisande

  1. Endast i profetreligionerna (abrahamitiska) med deras förbud mot att dyrka andra gudar, det vill säga inom judendomen, kristendomen, islam och i viss mån även inom Zoroasters religion, blev beteckningen för de andra folken på samma gång uttryck för avvisande religiös hållning. I G.T. återgivet med gojim, "folk", "hednafolk" och i "Septuaginta" med grekiskans e'thne, varav adjektivet ethniko's, "hedning", "hednisk" (jfr Matt. 18:17). (källa)
  2. nekande eller erkännande av gärning, och medgivande eller avvisande av yrkande. (källa)
  3. Kastreringsbruket, som förekom främst från cirka 1400- till 1700-talet, uppstod i Spanien och i Italien eftersom man ville ha tillgång till höga röster även inom kyrkomusiken, där kvinnoröster inte var tillåtna. Kastratsångarnas egentliga glanstid började med operagenrens uppsving. Under barocktiden var de främsta sångarna kastrater, av vilka Farinelli (egentligen Carlo Broschi) blev den mest berömde. Endast i Frankrike ställde sig publiken avvisande till kastratrösterna. Kastratsångarnas guldålder upphörde mot slutet av 1700-talet, då ett nytt, enklare och naturligare musikideal uppstod. Kastratsångare fortsatte dock att förekomma under 1800-talet, till dess att operationen förbjöds 1870 i Italien, som var det sista landet där det tillämpades. (källa)
  4. I. Ankommande svanar, eventuellt skyddande Leda mot örnen IIa. Förspel, idyll eller jakt på Leda IIb. Gäckande eller avvisande Leda IIc. Lockande, utmanande eller jagande Leda III. Samlag. (källa)
  5. Regeringarna visade sig bekymrade, Karl XIV Johans avvisande hållning till en skandinavisk rörelse har redan nämnts, men även Oscar I ställde sig i början reserverad och ett beramat studentmöte i Köpenhamn 1844 inställdes på hans önskan. År 1845 kom dock ett studentmöte i Köpenhamn verkligen till stånd, i vilket även norrmän deltog, och entusiasmen steg till sin höjdpunkt. (källa)
  6. Skräckfilmen förknippas ofta med låg budget och exploatering, men även stora studior och respekterade regissörer har bidragit regelbundet till genren. Genrens marginella status har orsakat den mycket kritiskt avvisande och moralisk fördömelse genom filmhistorien. De senaste decenniernas nya generationer av filmkritiker, mer inriktade på att ta populära genrer seriöst, har gett skräck betydande uppmärksamhet och analys, särskilt i hänseende till dess subversiva innehåll. Över samma period har den dock kommit att bli en stor källa till kontroverser, eftersom dess innehåll av grovt våld har ökat, liksom beskyllningar för att vara kvinnofientliga, särskilt från feministiska kritiker. (källa)
  7. Motsatsen till teism är ateism, vilket spänner från avsaknad av tro på någon eller några gudar (eller högre makter), till aktivt avvisande av sådana (se antiteism). (källa)
  8. Under 1800-talets väckelserörelser blev bibelläsandet en viktig del av det andliga livet i dessa rörelser. En bibelsyn inspirerad av Johann Tobias Beck fick stor betydelse. Bibelns uppenbarelse var för den invigde ett Guds tilltal. Till den textkritiska bibelforskningen och vetenskapliga religionskritik som växte fram samtidigt ställde man i sig i allmänhet avvisande. Skeptiker betraktades som icke-troende, och icke-troende kunde inte komma åt den uppenbarade sanningen i bibeln utan Andens hjälp att förstå. De enskilda bibelorden och deras formuleringar spelade stor roll utifrån att de var inspirerade av Gud. Man avstod t.ex. från ed och vägrade värnplikt. Som biblicism kan man betrakta vägran att viga frånskilda och en negativ syn på homosexualitet med mera. I samma kultur tillämpades samtidigt stränga fromhetsideal som inte grundade sig i bokstavlig tolkning av Bibeln utan bland annat hade att göra med att rörelsen lockade många till omvändelse från missbruk och ville stödja dem att överge sitt gamla liv. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.