Bångstyrig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bångstyrig, varianter, uttal och böjningar av bångstyrig

Bångstyrig synonym, annat ord för bångstyrig, vad betyder bångstyrig, förklaring, uttal och böjningar av bångstyrig.

Synonymer till bångstyrig

Vad betyder och hur uttalas bångstyrig

Bångstyrig uttalas bång|styr|ig och är ett adjektiv -t -a.

Bångstyrig betyder:

Ordformer av bångstyrig

Böjning (i positiv) bångstyrig en ~ + subst. bångstyrigt ett ~ + subst. bångstyriga den/det/de ~ + subst. bångstyrige den ~ + mask. subst. Komparation bångstyrigare en/ett/den/det/de ~ + subst. bångstyrigast är ~ bångstyrigaste den/det/de ~ + subst.

Bångstyrig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Bångstyrig på Engelska

  • unruly, disorderly

Hur används ordet bångstyrig

  1. För att undsätta Albrekts allierade i Stockholm drog flera av hans tyska släktingar och vänner ihop en grupp vilda och bångstyriga unga män från den tyska lågadeln. Dessa ynglingar fick till uppgift att smuggla in förnödenheter, viktualier på äldre svenska, till Stockholm. De lyckades med sitt tilltag och fick därmed sitt namn, viktualiebröderna eller vitaliebröderna. Albrekt däremot lyckades inte behålla sin krona och fick lämna Stockholm och Sverige. När belägringen av Stockholm var över hade vitalianerna inte längre något uppdrag men de trivdes med sitt äventyrliga liv och inledde nu en karriär som allmänna pirater på Östersjön. (källa)
  2. Bard har i skrift, tal och media ofta tagit rollen som framtidsprofet och bångstyrig "trickster" i samhällsdebatten. 2018 startade han tillsammans med Aron Flam podden The Aryan and the Jew. Sedan 2019 ingår han även med Andrew Sweeny i samtidsfilosofiska samtal på podden Sweeny vs Bard. (källa)
  3. En lösning lades fram den 4 juni 1918, då Lev Trotskij krävde att en grupp bångstyriga tjeckiska krigsfångar skulle pacificeras, avväpnas och sättas i ett kontslager. Med freden i Brest-Litowsk repatrierades två miljoner krigsfångar till centralmakterna och de tomma lägren överlämnades omedelbart till tjekan. (källa)
  4. Kriget mot Sverige gjorde unionen omöjlig, och gjorde också Kristian ännu mer beroende av hansestäderna. Han fick stora friheter i handeln med Danmark och Norge, samt av sina kreditorer bland adelsmännen i Slesvig och Holstein, vilkas hjälp fick köpa till dyra räntor. Däremot lyckades han 1470 avlägsna sin bångstyrige bror Gerhard som ståthållare i Slesvig och Holstein (sedan 1466) och 1472 fördriva honom ur landet. Kristians dåliga ekonomiska situation visade sig tydligt när han 1469 gifte bort sin dotter Margareta med kung Jakob III av Skottland. Han hade inte råd att betala den utlovade hemgiften, utan fick sätta Orkneyöarna och Shetlandsöarna i pant till Skottland, vilket innebar förlusten av dessa länder för Norge. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.