Balk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder balk, varianter, uttal och böjningar av balk

Balk synonym, annat ord för balk, vad betyder balk, förklaring, uttal och böjningar av balk.

Synonym till balk

Vad betyder och hur uttalas balk

Balk uttalas balk och är ett substantiv -en -ar  byggnadselement; äv. heraldisk term  avdelning av lagbok.

Ordformer av balk

Singular

balk
obestämd grundform
balks
obestämd genitiv
balken
bestämd grundform
balkens
bestämd genitiv

Plural

balkar
obestämd grundform
balkars
obestämd genitiv
balkarna
bestämd grundform
balkarnas
bestämd genitiv

Balk är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Balk på Engelska

 • beam, girder - a supporting element (of steel, concrete, etc.) used in construction
 • code, section - a main section of a statute book or code of laws, the Marriage Code, the Penal Code

Hur används ordet balk

 1. Häroldsbilderna delar i regel upp fältet i halvor, tredjedelar och så vidare. Vid framställningen av en heraldisk bild, handlar det inte om geometriska delar. En balk eller en två gånger delad sköld är uppdelad i tredjedelar, men det är visuella tredjedelar, som således vid uppmätning inte nödvändigtvis skall vara exakt lika stora till ytan. Viktigare är utseendet, det visuella intrycket. Dessutom bör en del av skölden bli vidare om den är belagd med en bild, om övrig del av skölden inte är belagd med någon bild. (källa)
 2. Åttondelsnoter i grupp kan även skrivas ihop med balkar. Paussymbolerna skrivs däremot aldrig ihop. (källa)
 3. Handelsstål är olegerade eller låglegerade konstruktionsstål i form av plåt, stång, balk eller profiler. Motsatsen till handelsstål är specialstål, som således definieras som legerat stål. (källa)
 4. En hjärtvägg eller hjärtmur är en bärande vägg som byggs centralt i en byggnads längdriktning om spannet mellan de bärande ytterväggarna är för stort och takbalkarna behöver avlastas. Hjärtväggar förekommer exempelvis i trävillor där man vill avlasta takstolarnas undre balk, och då särskilt när huset har en övervåning som ligger på dessa balkar. Vid murade hus används oftast benämningen hjärtmur. (källa)
 5. den segelbara höjden under bron inte tillåter till exempel en balk- eller valvbro. (källa)
 6. Julfrid (äldre stavning julefrid, fornsvenska iula friðær), eller julfred, beskrivs i den medeltida östgötalagens kristendomsbalk (kristnu balkær), flock 22, som en förhöjning av bötesbeloppet för dråp eller mord under en period av tjugo dagar med start från julaftons kväll. (källa)
 7. Konungabalk (fornsvenska: kunungs balker) utgjorde i Sveriges äldre lagar en avdelning som i allmänhet innehöll stadganden om val av konung, om hans rättigheter och plikter, särskilt hans domsmakt och formerna för dess utövning. (källa)
 8. I kristen litteratur har Jesu kors ofta givits kosmiska dimensioner. I de apokryfa Andreasakterna heter det att Kristi kors med sin lodräta balk förbinder det allra djupaste med det allra högsta, att det pekar mot höjden, mot det gudomliga Logos som är Kristus själv, medan dess tvärbalk håller samman kosmos. I det kristna korset förbinds tanken på offer och död med räddning, uppståndelse och evigt liv. Korset är en martyrpåle, men samtidigt ett segertecken så som det framställs i fornkristna mosaiker. (källa)
 9. Kranbalk, en på äldre segelfartygs på vardera sida om bogen utstickande fäst balk för att sätta eller hiva ankaret. (källa)
 10. Kölsvin är en längsgående balk eller planka i en båt eller ett fartyg, den kan vara gjord av trä, järn eller stål. Kölsvinsbalken eller plankan är fäst invändigt ovanpå bottenstockar med genomgående bultar genom kölen, dess uppgift är att förstärka skrovet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.