Basaltisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder basaltisk, varianter, uttal och böjningar av basaltisk

Basaltisk synonym, annat ord för basaltisk, vad betyder basaltisk, förklaring, uttal och böjningar av basaltisk.

Vad betyder och hur uttalas basaltisk

Basaltisk uttalas basalt|isk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av basaltisk

Böjning (i positiv) basaltisk en ~ + subst. basaltiskt ett ~ + subst. basaltiska den/det/de ~ + subst.

Basaltisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet basaltisk

  1. Mafisk lava innehåller höga halter järn och magnesium och låga halter aluminium och kisel. De kastas upp ur jorden vid temperaturer över 950 °C och deras kemiska sammansättning tillsammans med den höga temperaturen ger en låg grad av polymerisering och viskositet i smältan. En typisk mafisk bergart är basalt och basaltisk magma på land associeras med sköldvulkaner eftersom lavaflödena tenderar att bilda tunna strömmar med stor spridning. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.