Bedräglig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bedräglig, varianter, uttal och böjningar av bedräglig

Bedräglig synonym, annat ord för bedräglig, vad betyder bedräglig, förklaring, uttal och böjningar av bedräglig.

Synonym till bedräglig

Vad betyder och hur uttalas bedräglig

Bedräglig uttalas be|dräg|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av bedräglig

Böjning (i positiv) bedräglig en ~ + subst. bedrägligt ett ~ + subst. bedrägliga den/det/de ~ + subst. bedräglige den ~ + mask. subst. Komparation bedrägligare en/ett/den/det/de ~ + subst. bedrägligast är ~ bedrägligaste den/det/de ~ + subst.

Bedräglig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Bedräglig på Engelska

  • deceitful, false, fraudulent - betraying trust, misleading, fraudulent conduct

Hur används ordet bedräglig

  1. En bedräglig kadens är en kadens där dominantackordet inte leder till den förväntade upplösningen på tonikan utan till ett annat ackord, oftast besläktat med tonikan. I durtonarter är det vanligt att en bedräglig kadens avslutas på tonikaparallellen, i molltonarter är det vanligt att kadensen istället leder till tonikans kontraparallell (tK). (wikipedia.org)
  2. För att modemkaparen, bedräglig eller ej, skulle kunna ta kontroll över besökarens modem måste ett program installeras på datorn. Alla moderna webbläsare är gjorda så att detta inte ska kunna ske utan användarens medgivande, men många Internetanvändare var så vana att klicka bort alla fönster som kommer upp, att de inte ens brydde sig om att läsa texten innan de klickade "ok". Ett menyfönster ploppade upp när en webbplats frågade om tillstånd att installera ett program på ens dator. Utseendet på fönstret berodde på webbläsaren. (wikipedia.org)
  3. Psykopati beskrevs första gången av Philippe Pinel såsom "galenskap utan delirium", och som en karaktär som fullständigt saknade skuldkänslor. Det moderna begreppet för psykopati, det vill säga en karaktär som kännetecknas av sådan avsaknad av skuldkänsla men också bedräglig charm, skamlöshet, manipulation, inadekvat motivation och oansvarigt beteende, skapades 1941 av Hervey Cleckley i dennes bok The Mask of Sanity. Cleckley beskrev tillståndet som en psykisk diagnos, och betonade att sådana personer både saknade personliga värden och förmåga att förstå sådant, vilket yttrade sig i att personen inte skilde mellan skönhet och fulhet, godhet och ondska, kärlek och skräck. Psykopatin var som en känslomässig färgblindhet, ansåg Cleckley, varigenom den drabbade också var inkapabel att se sådana nyanser hos andra. Därvidlag kunde en psykopat upprepa inlärda fraser, men saknade förmåga att bilda sig djupare begrepp om värden. (wikipedia.org)
  4. Gemensamt tycks också vara att syftet ska vara vinning för gärningsmannen. Bedrägeri kan utföras av såväl fysiska som juridiska personer men endast fysiska personer kan straffas. I de fall där juridisk person varit bedräglig kan i allmänhet styrelsens ledamöter eller andra som handlat bestraffas som om de vore gärningsmän. Vinningen är ofta pekuniär men den kan också till exempel inom vetenskapen ge bedragaren högre status som vetenskapsman. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.