Falsk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder falsk, varianter, uttal och böjningar av falsk

Falsk synonym, annat ord för falsk, vad betyder falsk, förklaring, uttal och böjningar av falsk.

Synonymer till falsk

Vad betyder och hur uttalas falsk

Falsk uttalas falsk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av falsk

Böjning (i positiv) falsk en ~ + subst. falskt ett ~ + subst. falska den/det/de ~ + subst. falske den ~ + mask. subst. Komparation falskare en/ett/den/det/de ~ + subst. falskast är ~ falskaste den/det/de ~ + subst.

Falsk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Falsk på Engelska

 • false - fraudulent income-tax return, a piece of false information
 • dishonest, deceitful, insincere - a deceitful person (false friend)
 • counterfeit, forged - not real, spurious imitation, forged (counterfeit) banknotes
 • false - sing false

Hur används ordet falsk

 1. Galoppen kallas förvänd, när hästen vid ridning till höger (vänster) med ryttarens vilja går i vänster (höger) galopp, falsk, när detta sker mot ryttarens vilja, samt korsgalopp, när framdelen går i höger och bakdelen i vänster galopp eller omvänt. (wikipedia.org)
 2. Det förekommer en krokodilliknande reptil som går under namnet Tomistoma schlegelii och kallas falsk gavial. Den är egentligen en variant på krokodil och tillhör familjen krokodiler. Den falska gavialen förekommer inte i Ganges, Brahmaputras och Indus som den "äkta" Gavialen utan i Sydostasien. Likheter mellan gavialen och den falska gavialen är att de äter mest fisk. En skillnad mellan dessa djur är att den "falska" blir maximalt 3 meter lång. (wikipedia.org)
 3. A är således bevisbar i S men därmed inte nödvändigtvis logiskt sann, vilket kräver att ingen tilldelning till argumenten i axiomen i S kan göra A falsk (till exempel om S inte är sunt eller inte komplett). (wikipedia.org)
 4. Vid gärdesgårdar av amerikansk typ, split-rail fence, utgjordes gärdslena av kluvna stammar av rötbeständiga lövträd, till exempel amerikansk kastanj eller falsk akacia. Gärdslena lades på en stenfot eller direkt mot marken och staplades ändvis mot varandra som timmerknutar, vilket gav gärdesgården ett zickzackformat utseende. Ibland stöddes hörnen av störar eller stöttor. (wikipedia.org)
 5. En särskild variant kallas pseudohallucination, som innebär att den drabbade lätt genomskådar att det är fråga om en falsk varseblivning. (wikipedia.org)
 6. Caretta caretta - oäkta karettsköldpadda eller falsk karettsköldpadda (wikipedia.org)
 7. Inom fiktionen har ett antal specifika hjältebegrepp skapats. Dessa inkluderar antihjälte, tragisk hjälte och falsk hjälte. (wikipedia.org)
 8. En speciell form av hjälpfartyg är de som utnyttjar den i Folkrätten legitima möjligheten att segla under falsk flagg fram till det ögonblick man påbörjar stridshandlingar. Den tyska marinen har under båda världskrigen använt till neutrala lastfartyg maskerade hjälpkryssare, vilka använts för att uppbringa motståndarnas handelsfartyg. Under första världskriget använde Storbritannien sådana fartyg som "Ubåtsfällor", dvs man kryssade i ubåtsinfekterade farvatten och när ubåtar dök upp i övervattensläge för att uppbringa eller sänka dem, förvandlade de sig till starkt beväpnade stridsfartyg. (wikipedia.org)
 9. En hypotes är ett antagande om verkligheten. En hypotes är normalt bara intressant om man använder den i hypotesprövning eller hypotetisk deduktion, då man kan avgöra om hypotesen gett en sann eller falsk bild av verkligheten. Jämför även ad hoc-hypotes. (wikipedia.org)
 10. Negation är i logiken ett förnekande av en sats på ett sådant sätt att, om satsen A är sann, så är icke-A falsk och om A är falsk, så är icke-A sann. Negationen av satsen A skrivs som ¬A, där ¬ är ett konnektiv. Negationen av satsen "Det regnar", är satsen "Det regnar inte". (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.