Bedriva Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bedriva, varianter, uttal och böjningar av bedriva

Bedriva synonym, annat ord för bedriva, vad betyder bedriva, förklaring, uttal och böjningar av bedriva.

Synonymer till bedriva

Vad betyder och hur uttalas bedriva

Bedriva uttalas be|driva och är ett verb, böjs som driva.

Ordformer av bedriva

Aktiv

bedriva
infinitiv
bedriver
presens
bedrev
preteritum
bedrivit
supinum
bedrivande
presens particip
bedriv
imperativ

Passiv

bedrivas
infinitiv
bedrivs
presens
bedrevs
preteritum
bedrivits
supinum

Perfekt particip

bedriven en
~ + subst.
bedrivet ett
~ + subst.
bedrivna den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

bedrives
presens

Bedriva är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Bedriva på Engelska

 • operate, carry on, run, pursue - the work must be carried out with the greatest of caution, do (carry on) research

Hur används ordet bedriva

 1. Med gruppterapi avses vanligen psykoterapeutisk behandling som sker i grupp. Gruppen består av ett antal patienter och en eller flera terapeuter. Fördelar som brukar anges med att bedriva terapi i grupp är dels att patienterna ska kunna utbyta erfarenheter med andra med samma eller liknande problematik som de själva och att terapiformen är billigare, eftersom en terapeut kan ha flera klienter samtidigt. En nackdel som anges är farhågan att det i vissa fall kan upplevas besvärligt för en patient att diskutera känsliga problem inför andra, och att terapin därför skulle vara olämplig i vissa fall. (källa)
 2. Vanligast är att man använder någon form av terrier för att bedriva jakten, men även taxar är vanligt förekommande grythundar. (källa)
 3. Ett bolagsavtal om att bilda ett handelsbolag bör vara skriftligt och innehålla att bolagsmännen avser att tillsammans bedriva näringsverksamhet. Om inte annat avtalats gäller 2 kap. Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Bolagsavtalet är inte en offentlig handling och ska inte skickas till Bolagsverket. (källa)
 4. Handelskompani var en form av företagande som var det dominerande sättet att bedriva handel under 1600- och 1700-talet. (källa)
 5. Öringen är populär att bedriva sportfiske efter och är en uppskattad ädelfisk. (källa)
 6. Hemsjukvård (hemvård) är medicinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller annan personal med delegering i hemmet, både ordinärt- och särskilt boende. I och med ädelreformen 1992 övertog kommunerna ansvaret för särskilda boenden och möjlighet att bedriva hemsjukvård, från landstingen till och med sjuksköterskenivå. I flertalet län har hemsjukvården numera övergått till kommunal regi och arbete pågår att föra över all hemsjukvård till kommunerna. (källa)
 7. Hetärerna kunde fungera som kurtisaner eller sofistikerade sällskapsdamer. De kunde uppträda som danserskor, flöjtspelerskor och liknande och också utbjuda sexuella tjänster. Deras antal var högst betydligt i alla större städer, till exempel Aten, där de förättigheten att bedriva sitt yrke erlade en särskild skatt till staten. (källa)
 8. En bordell är en lokal där organiserad prostitutionsverksamhet bedrivs med mer än en prostituerad. Bordeller är förbjudna i bland annat USA (med visst undantag för Nevada), Sverige, Finland och Norge, men är lagliga i många andra länder som till exempel Tyskland, Nederländerna och Australien. (källa)
 9. För att bedriva hotellverksamhet som omfattar fem hotellrum eller fler eller kan ta emot nio hotellgäster eller fler krävs tillstånd från Polisen. Dessutom måste byggnaden vara godkänd för hotellverksamhet av Räddningstjänsten. (källa)
 10. Med neolitiska revolutionen började människor bedriva selektiv avel, och skapade på så sätt hundraser. Nordamerikas indianer använde tidigt hunden som dragdjur. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.