Idka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder idka, varianter, uttal och böjningar av idka

Idka synonym, annat ord för idka, vad betyder idka, förklaring, uttal och böjningar av idka.

Synonym till idka

Vad betyder och hur uttalas idka

Idka uttalas idka och är ett verb -de.

Idka betyder:

Ordformer av idka

Aktiv

idka
infinitiv
idkar
presens
idkade
preteritum
idkat
supinum
idkande
presens particip
idka
imperativ

Passiv

idkas
infinitiv
idkas
presens
idkades
preteritum
idkats
supinum

Perfekt particip

idkad en
~ + subst.
idkat ett
~ + subst.
idkade den/det/de
~ + subst.

Idka är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Idka på Engelska

  • practise, carry on - practise charity

Hur används ordet idka

  1. Hos romarna utgjorde dansen i äldre tider en huvudbeståndsdel av de religiösa festerna, vid vilka även högt stående män dansade. På skådebanan idkades dans av histrionerna, som även med livliga åtbörder sökte underhålla åskådarna. (källa)
  2. Nutidens nationalekonomi som utvecklats från sent 1700-tal, betonar att ett lands välstånd bygger på ekonomisk produktivitet, vilket är ett resultat av ett flertal faktorer, inklusive teknologisk nivå, humankapital och innovationsförmåga. Merkantilisterna fokuserade ensidigt på ackumulation av myntmetall och stödde i många fall åtgärder som undergrävde ekonomiskt välstånd i vidare bemärkelse. De merkantilistiska tankegångarna var dock i vissa fall lämpliga i den situation som rådde under tidig modern tid. De relativt nyetablerade nationalstaterna befann sig i en krigisk omgivning beroende av tillgång till ädla metaller för att kunna idka både försvars- och anfallskrig, och sättet att möjliggöra detta var att upprätthålla ett överskott i handeln med omvärlden. (källa)
  3. frihet från den territoriella statens jurisdiktionsrätt i civilmål, såvitt denna beror av hemvistet, då den exterritorialberättigade inte kan anses bosatt i det främmande territoriet, men således inte beträffande där belägen fastighet eller där möjligen idkad rörelse eller driven näring. (källa)
  4. En annan definition är den finsktalande befolkningen (och de personer som uppfattar sig som etniska tornedalingar) på svenska sidan av Torne, Muonio- och Könkämä älvar, det vill säga i Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Gällivare kommuner. Men åtskilliga i Malmfälten kallar sig inte för tornedalingar utan oftare malmfältsbor. I Kiruna kommun finns det ett antal individer som kallar sig för lantalaiset eller kväner på svenska. (Lantalainen torde ha varit samernas finskspråkiga beteckning på dem som idkade jordbruk och möjligen även hade renskötsel som en bisyssla, eller som överlät skötseln av de egna renarna till professionella renskötare.). (källa)
  5. Flera sociala problem har tillskrivits förbudstiden. En lukrativ, ofta våldsam, svart alkoholmarknad blomstrade. Kraftfulla gäng idkade utpressning och korrumperade på så vis polis- och åklagarväsende. Försäljningen av starksprit ökade kraftigt då det var mer lukrativt att smuggla den på grund av dess potens. Kostnaden för att försöka upprätthålla förbudet var högt, och avsaknaden av skatteintäkter från alkoholen påverkade statens skattekista. Dock minskade drickandet totalt, om än inte alls i den utsträckning myndigheterna hade förväntat. (källa)
  6. En köpstad är en plats där handel idkas. Städer med handelsprivilegier omnämndes köpstäder under medeltiden, i Sverige och Danmark samt till viss del även Norge. (källa)
  7. En sandbank är en ansamling av sand eller grus i ett vattendrag eller hav. Storleken kan variera mellan några meter till flera kilometer. Sjökorten utmärker sandbank som grund. En fiskebank är ett vidsträckt grund eller dito sandbank där fiske i stor omfattning idkas. Betydelsefulla fiskebankar finns i Nordsjön (se nedan) och utanför Newfoundland. (källa)
  8. Telkkämäki är en svedjegård i Kaavi (Finland). Gården sköts enligt gamla traditionella metoder och fortfarande idkas svedjebruk där under sommaren. Kulturgården bildar hjärtat av Telkkämäki naturskyddsområde. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.