Benådning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder benådning, varianter, uttal och böjningar av benådning

Benådning synonym, annat ord för benådning, vad betyder benådning, förklaring, uttal och böjningar av benådning.

Synonym till benådning

Andra språk

Benådning på Engelska

  • pardon, reprieve, amnesty - remission of a sentence, petition for mercy

Hur används ordet benådning

  1. Nåd för brottspåföljd, se benådning (wikipedia.org)
  2. En postum benådning eller en postum återupprättelse kan ske efter ett verkställt dödsstraff, om det efter avrättningen framkommer bevis på att den avrättade i själva verket var oskyldig. (wikipedia.org)
  3. Domstols självständighet från politiska organ. Ett undantag är benådning (wikipedia.org)
  4. Nåd innebär i juridiska sammanhang allmänt sett ett efterskänkande eller mildrande av straff (benådning) i ett enskilt fall. Det kan också innebära att en person undantas från att lagföras, genom att han eller hon benådas redan innan åtal väcks eller domstol dömer till brottspåföljd. Nåd räknas som ett extraordinärt rättsmedel, eftersom det faller utanför ramen för den normala rättsskipningen i domstolarna. Nåd finns som ett inslag i rättssystemet i många länder. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: