Beskickning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder beskickning, varianter, uttal och böjningar av beskickning

Beskickning synonym, annat ord för beskickning, vad betyder beskickning, förklaring, uttal och böjningar av beskickning.

Synonym till beskickning

Vad betyder och hur uttalas beskickning

Beskickning uttalas be|skick|ning och är ett substantiv -en -ar.

Beskickning betyder:

Ordformer av beskickning

Singular

beskickning
obestämd grundform
beskicknings
obestämd genitiv
beskickningen
bestämd grundform
beskickningens
bestämd genitiv

Plural

beskickningar
obestämd grundform
beskickningars
obestämd genitiv
beskickningarna
bestämd grundform
beskickningarnas
bestämd genitiv

Beskickning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Beskickning på Engelska

  • embassy, mission

Hur används ordet beskickning

  1. En legation (från latinet: legātio ’beskickning’, ’uppdrag’, av lēgo ’skicka som sändebud’, ’förordna, ’utnämna’) är en numera sällan förekommande benämning på en diplomatisk beskickning i främmande stat. Chefen för en legation benämns envoyé. Medan det tidigare uppfattades som en särskild hedersbevisning att en beskickning erhöll rang av ambassad, ansågs det vid diplomatkonferensen i Wien 1961 närmast som en förnärmelse att endast upprätta en legation. Samma regler om immunitet, privilegier och okränkbarhet gäller emellertid för legation/envoyé som för ambassad/ambassadör. Skillnaden ligger på det protokollära planet, vilket innebär att den har betydelse i rangordningshänseende. (wikipedia.org)
  2. Mission har även betydelsen diplomatisk beskickning. (wikipedia.org)
  3. Apostolisk nuntiatur är en diplomatisk beskickning från Heliga stolen. Även om Heliga stolen inte är en stat betraktas nuntiaturen som en diplomatisk beskickning på samma nivå som en ambassad, snarare än som en ständig representation vid en internationell organisation. (wikipedia.org)
  4. Pressattaché är en tjänsteman vid beskickning med uppgift att tillvarata sitt lands intressen i det främmande landets massmedia och att handha en del av informationsverksamheten. Svensk pressattaché med byråchefs ställning tituleras pressråd. (wikipedia.org)
  5. Numera används ordet i huvudsakligen historiska sammanhang, men ordet avser dock i modernt språkbruk en chef för en diplomatisk beskickning, numera vanligen med titeln och rangen ambassadör vilken som regel har stationerats i utlandet för att företräda sitt land politiskt. Vatikanstatens sändebud kallas apostolisk nuntie. (wikipedia.org)
  6. Beskickning (i Sverige även utlandsmyndighet) är en suverän stats representation hos en annan suverän stat, bestående av ett eller flera sändebud och annan diplomatisk personal. Beskickning kan även betyda den lokal, där sändebudet har sin ämbetsverksamhet. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.