Beslutsunderlag Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder beslutsunderlag, varianter, uttal och böjningar av beslutsunderlag

Beslutsunderlag synonym, annat ord för beslutsunderlag, vad betyder beslutsunderlag, förklaring, uttal och böjningar av beslutsunderlag.

Vad betyder och hur uttalas beslutsunderlag

Beslutsunderlag uttalas be|sluts|under|lag och är ett substantiv.

Ordformer av beslutsunderlag

Singular

beslutsunderlag
obestämd grundform
beslutsunderlags
obestämd genitiv
beslutsunderlaget
bestämd grundform
beslutsunderlagets
bestämd genitiv

Plural

beslutsunderlag
obestämd grundform
beslutsunderlags
obestämd genitiv
beslutsunderlagen
bestämd grundform
beslutsunderlagens
bestämd genitiv

Beslutsunderlag är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet beslutsunderlag

  1. Omvärldsanalys är en analys av en organisations eller verksamhets utomstående verklighet (det vill säga omvärlden). Omvärldsanalys kan stå både för den analys som görs och för det arbete som leder fram till en färdig analys. Någon enhetlig och entydig definition av 'omvärldsanalys' som företeelse finns inte, 'omvärldsanalys' innebär i allmänhet en verksamhet som ytterst syftar till att utreda och undersöka externa processer för att skapa beslutsunderlag och situationsöverblick. Enkelt sammanfattat kan en omvärldsanalys sägas svara på frågan: Vilka processer och händelser äger rum i vår omvärld, och hur påverkar det våra/mina möjligheter att nå våra/mina mål? I samband med detta kan ett antal olika handlingsalternativ utarbetas, hypotetiska konsekvenser redovisas och rekommendationer göras. De beslut och ageranden som följer på en omvärldsanalys beskrivs ofta som en vald strategi, varför omvärldsanalys gärna relateras till strategiutveckling och mer övergripande beslut. Det hindrar dock inte att omvärldsanalys görs i alla typer av sammanhang där det strategiska inslaget är mindre. (källa)
  2. Systemanalys (eller systemsyn) är en analys av komplexa system som kan användas som beslutsunderlag. Man kan titta på allt från tillverkningssystem till ekologiska system. Avsikten med en systemanalys är att man ska fastställa hur de resurser man har ska utnyttjas på ett så bra sätt som möjligt så att målen med ingreppet ska uppfyllas. Man måste avgränsa systemet, det vill säga att man klargör vad som kan påverkas och vad som inte kan påverkas. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.