Bevandrad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bevandrad, varianter, uttal och böjningar av bevandrad

Bevandrad synonym, annat ord för bevandrad, vad betyder bevandrad, förklaring, uttal och böjningar av bevandrad.

Synonymer till bevandrad

Vad betyder och hur uttalas bevandrad

Bevandrad uttalas be|vandr|ad och är ett adjektiv.

Bevandrad betyder:

Ordformer av bevandrad

Böjning (i positiv) bevandrad en ~ + subst. bevandrat ett ~ + subst. bevandrade den/det/de ~ + subst.

Bevandrad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Bevandrad på Engelska

  • familiar (conversant) with - proficient in, well-read, he is conversant with Swedish literature

Hur används ordet bevandrad

  1. Då det uppstår utageranden vid försök att komma till rätta med en konflikt behöver parterna intressera sig för det faktum att en nytillkommen överordnad konflikt att hantera föreligger: Hur skall vi vara med varandra för att bäst kunna lösa våra konflikter? Dessa de allra högst prioriterade interpersonella konflikterna kallas för ordningsfrågor. Den som är bevandrad i sammanträdesteknik vet att ordningsfrågor också där går före allt annat att lösa. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.