Erfaren Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder erfaren, varianter, uttal och böjningar av erfaren

Erfaren synonym, annat ord för erfaren, vad betyder erfaren, förklaring, uttal och böjningar av erfaren.

Synonymer till erfaren

Andra språk

Erfaren på Engelska

 • experienced, practised

Hur används ordet erfaren

 1. En god man är i Sverige en (fysisk) person som utses av allmän domstol för att utföra ett visst uppdrag. Den vanligaste formen av godmanskap anordnas med stöd av 11 kap. 4 § föräldrabalken. Enligt detta lagrum kan rätten anordna godmanskap för en person om denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap och förvaltarskap. Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare. (källa)
 2. Lågnivåspråk anses ofta lätta att lära sig men svåra att bemästra då det krävs fler instruktioner än vad ett högnivåspråk kräver för att utföra samma moment. Fördelen med lågnivåspråk är att en erfaren programmerare kan skriva mer kompakta och resurssnåla program än vad som är möjligt med ett högnivåspråk. Fördelen med högnivåspråk är att det, tack vare den högre abstraktionsnivån, är lättare att skriva datorprogram (i synnerhet större sådana) samtidigt som mängden fel minskar och felsökningen och förbättring av programmen underlättas. (källa)
 3. En karaktärsskådespelare är en ofta erfaren skådespelare som tolkar sammansatta och svåra, ofta psykologiskt komplicerade gestalter på scen. Exempel på sådana rollgestalter, som ibland betecknas karaktärsroller, är Goethes Faust och både Molières Tartuffe och Harpagon. (källa)
 4. I den nederländska armén är en Soldaat der derde klasse en menig under grundutbildning, Soldaat der tweede klasse en utbildad menig, en Soldaat der eerste klasse en erfaren menig. (källa)
 5. Pastorsadjunkt är den första tjänsten en nyvigd präst i Svenska kyrkan får. Under denna tid (som varar i 12-18 månader) har prästen handledning av en mer erfaren kollega. Denna tjänst inrättas av stiftet i en av biskopen vald församling, så kallad missivförsamling. När tjänsten är fullgjord är pastorsadjunkten fri att söka utlysta tjänster som komminister, kontraktsadjunkt eller stiftsadjunkt inom hela Svenska kyrkan. (källa)
 6. Revisonen bör innehålla tillräckligt med information för att en annan erfaren revisor, som inte har någon koppling till revisorn som upprättat revisionen, skall ha möjlighet att förstå. Tid och omfattning av handlingarna skall uppfölja ISA:s krav och övriga lagar inom det gällande området. Revisorn skall ha ett slutligt resultat med bevis på de handlingar som skett i revisionen. Åsikter och bedömningar av professionella revisorer gör att dokumentationen blir mer pålitlig. (källa)
 7. Rådgivare betecknar i regel en erfaren och/eller specialiserad senior person från vilken högre politiker, ämbetsmän och företagsledare söker hjälp och förslag. En äldre benämning ärådsförvant. (källa)
 8. En erfaren målare hos Kulturhantverkarna har berättat att man i Sverige under 17- och 1800-talet gärna helspacklade ytorna på möbler, dörrar, fönster, väggar och omfattningar i mycket högre grad än i bland annat våra nordiska grannländer, där man förvånades över att vi var så angelägna om att ha absolut släta ytor. Man kan se denna förekomst på slott och herresäten med mörk träimitation, eller marmorering på väggar och annan inredning, som blivit utsatta för slitage och slagmärken. Där lyser den vita spacklingen fram iögonfallande. (källa)
 9. En trafikpolis är en specialistutbildad polis inom trafiksäkerhets/trafikbrottsområdet. Spetskompetensen kan vara polisiär motorcykelförarutbildning, förordnande att utföra flygande inspektion på samtliga motorfordon och släpvagnar, särskild behörighet att utföra kontroll av farligt gods, särskild behörighet att utföra kontroll av kör och vilotider, kontroll av lastsäkring, kontroll av vikt och måttregler, kontroll av nationella och internationella transporter, kontroll av dispenstransporter, mätning med genomsnittshastighetsmätare med flera kompetenser, samt instruktörsutbildningar i ovanstående ämnen. Att få fram en fullutbildad och erfaren trafikpolis tar minst 10 år. (källa)
 10. En vanlig form av vinprovning är sk Blindprovning. Vid denna provning får inte vinprovaren veta vilket vin det är i glaset, till exempel genom att flaskan hälls över i en karaff eller "kläs in". Genom att använda sig av olika ledtrådar i vinets utseende, doft och smak går det för en skicklig och erfaren vinprovare att ta reda på vad det är för vin i glaset genom att analysera syn,doft och smak. Dock börjar detta bli allt svårare och svårare då vinvärlden växer och vinstilarna är så många Det som skapar ännu större problem för vinkännarna som tävlar i området är just de nya sätten att tillverka vin på. Dagens moderna oenolog skapar möjligheter för druvor att odlas på platser som tidigare inte var möjligt, och med moderna vintillverkningstekniker kan vinmakare skapa viner helt olik sitt ursprung. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.