Erfarenhet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder erfarenhet, varianter, uttal och böjningar av erfarenhet

Erfarenhet synonym, annat ord för erfarenhet, vad betyder erfarenhet, förklaring, uttal och böjningar av erfarenhet.

Synonymer till erfarenhet

Andra språk

Erfarenhet på Engelska

  • experience - from experience, life experience, he had ten years', experience of the job, our experiences of the trip were excellent

Hur används ordet erfarenhet

  1. Vi har bara två målvakter i truppen och vår bedömning är att vi behöver förstärka konkurrenssituationen. John är en bra målvakt, han är stabil och rutinerad med stor allsvensk erfarenhet och en bra person som kommer att smälta bra in i gruppen. (källa)
  2. Jag kan inte, med min erfarenhet och kompetens, se att detta ska ha någon som helst sportslig effekt. Det ger inga sportsliga effekter att behandla barn så att de ska få en normal längd, säger han till Dagbladet. (källa)
  3. Som medlem i Svensk Fågel följer vi deras kontrollprogram och allt arbete sker enligt svensk djurskyddslag. Arbetet utförs av personal med rätt utbildning och erfarenhet och vi försöker ha en konstant hög uppmärksamhet på hur djuren mår i samband med lastning. (källa)
  4. Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan könsroller. Idéer om könsroller anses existera i all mänsklig erfarenhet och verksamhet och dessa idéer förmodas ligga till grund för hur sociala strukturer formas. Genusvetenskaplig forskning kan innefatta allt från övergripande materialistiska analyser av resursfördelning i samhället till kartläggning av informella maktstrukturer i en specifik, begränsad kontext. Genusperspektivet används, och utvecklas, även inom många andra discipliner än den rent genusvetenskapliga. (källa)
  5. Hyrkart är en vanligt förekommande verksamhet vid kartinganläggningar. Detta innebär att vem som helst kan komma och testa på karting, utan att några licenser behöver tas. Hyrkartar har vanligtvis fyrtaktmotorer med 5 till 12 hästkrafter och är ofta utrustade med något slags båge runt hjulen för att göra dem mer tåliga för påkörningar än riktiga tävlingskartar. För inomhushallar används även eldrivna hyrkartar som av banoperatören trådlöst kan regleras effektmässigt för att passa föraren avseende erfarenhet, vikt etc. (källa)
  6. En typ av argument utgår från vad Gud uppenbarar för den enskilde troende och den troendes egna erfarenheter av möten med Gud. Dock finns det svårigheter att argumentera för Guds existens utifrån denna typ av personlig erfarenhet, då den inte är nåbar för utomstående. Inom religionspsykologin söker man efter inomvärldsliga förklaringar till sådana erfarenheter. Det kan tvärtom vara ett argument mot Guds existens, varför, om Gud finns och vill att vi ska tro på honom, han inte visar sig tydligare och för fler. (källa)
  7. Vid förlossningen kan kvinnan ha olika typer av hjälp. En assisterad hemförlossning innebär att utbildad sjukvårdspersonal finns på plats, t.ex. en eller flera barnmorskor eller i undantagsfall läkare. En oassisterad hemförlossning innebär att kvinnan föder helt ensam, eller enbart får stöd enbart av personer som inte arbetar i sjukvården, vilket exempelvis kan vara partner, vän, familjemedlem eller doula, en kvinna med stor erfarenhet av förlossningar och tränad i att ge andra stöd inför, under och efter förlossning. En oassisterad hemförlossning är mindre vanligt, men förekommer exempelvis då familjen inte har möjlighet till ekonomiskt stöd att betala sjukvårdspersonal, eller då kvinnan känner sig mer trygg och avslappnad så. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.