Bildlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bildlig, varianter, uttal och böjningar av bildlig

Bildlig synonym, annat ord för bildlig, vad betyder bildlig, förklaring, uttal och böjningar av bildlig.

Synonym till bildlig

Vad betyder och hur uttalas bildlig

Bildlig uttalas bild|lig och är ett adjektiv -t -a.

Bildlig betyder:

Ordformer av bildlig

Böjning (i positiv) bildlig en ~ + subst. bildligt ett ~ + subst. bildliga den/det/de ~ + subst.

Bildlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Bildlig på Engelska

  • figurative, metaphorical

Hur används ordet bildlig

  1. I bildlig bemärkelse används ordet gryning för att illustrera att en tanke har uppstått, början på en ny tidsålder eller att ett paradigmskifte är på väg att inträffa. (källa)
  2. I dag avses ofta i bildlig och överförd betydelse en mycket, vanligen av ungdomar, beundrad kändis, framförallt artister och idrottare, och ska i dessa fall särskiljas från "hjältar". Sådana idoler antas i förefintliga fall spela roll för ungdomarnas individuationsprocesser och förklaras med att en identifikation med kändisen upplevs som ett sätt att själv bli framgångsrik senare i livet på, och därmed eventuellt påverka självkänslan och självbilden hos beundraren. Idolers påverkan kan sträcka sig till trosuppfattningar, värderingar, livsstil, klädesval, smink, och beteenden hos ungdomarna. Detta slags idoler räknas som en del av amerikaniseringen av den globaliserade kulturen. Studier från Japan visar att idoler brukar som regel vara, eller framställa sig som om de vore, unga, samt inte vara överdrivet talangfulla vad beträffar sång- eller dansteknik, utan framtagna av marknadskrafter för kommersiella syften. Popstjärnor blir idoler vanligen för att de förkroppsligar äran i att på kort tid tillförskaffa sig rikedomar, makt och berömmelse, och blir därför, och på grund av fysisk attraktivitet, fåfänga och ungdomlig glamour, föremål för romantiska fantasier hos beundrarna. Dessa idoler är en del av den postmoderna kulturen som kännetecknas av hedonism, konsumerism och romanticism vilka egenskaper som i föreliggande fall gestaltas massmedialt och populistiskt och som tar avstånd från traditionella värderingar, men i stället står för irrationalitet och antiintellektuella värderingar. Idolskap har också studerats i termer av marknadskrafter där kändisen betraktas som vilket företag som helst som säljer produkter och önskar framgång därtill. Detta förutsätter allmänhetens uppmärksamhet och dess positiva reaktioner, vilket massmedia (i synnerhet tabloider) deltar i att skaffa kändisen genom att dramatisera deras liv och leverne, medan kändisen å sin sida deltar i produktlanseringen av sig själv genom att företa sig avvikande handlingar och genom att med exempelvis intervjuer styra över allmänhetens intryck. (källa)
  3. Begreppet rökridå har med tiden också fått en bildlig betydelse, om något som tjänar till att dölja. Den betydelsen är i svenska språket första gången noterad 1931. Den anges införlivad som metafor efter att ha använts i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1944, "Bakom talesättens rökridå ha polisstatens metoder blommat". (källa)
  4. Termen skottspole kan även användas i bildlig betydelse: "Att fara som en skottspole" - att åka fram och tillbaka. Ordet skyttel används i samma betydelse i orden skytteltrafik och rymdskyttel. (källa)
  5. Man kan grovt dela in spektroskopi i absorptions- och emissionsspektroskopi. I det första tar en atom upp ljus och i det senare avger atomer ljus. För att fullständigt kunna förklara denna process måste den behandlas inom kvantmekaniken. Inom kvantmekaniken finns förklaringen för varför elektroner i atomer bara tillåts inneha vissa bestämda, det vill säga diskreta, energivärden (en bildlig jämförelse skulle vara till exempel en stjärna som endast kan ha planetbanor med vissa radier). (källa)
  6. I bildlig bemärkelse begagnas ordet sylfid om en smal och graciös kvinna. (källa)
  7. I bildlig betydelse är en verktygslåda ens förråd av metoder att lösa olika problem. (källa)
  8. Begreppet används även i bildlig bemärkelse: att få något i vrångstrupen. Det innebär antingen att man missförstår något och/eller att förståelsen vållar en ilskereaktion som kan vara mer eller mindre adekvat. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.