Bildning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bildning, varianter, uttal och böjningar av bildning

Bildning synonym, annat ord för bildning, vad betyder bildning, förklaring, uttal och böjningar av bildning.

Synonym till bildning

Andra språk

Bildning på Engelska

  • culture, education - educational association, general knowledge

Hur används ordet bildning

  1. Motiveringen lyder: "I Vasaloppet, på den fossila flygsemestern, under stjärnorna med afghanska flyktingar – inget mänskligt är denne kulturjournalist främmande. Med lustfylld stil och ständigt uppdaterad bildning följer han tidens verk och fenomen, om det så är klassiska folkhemshjältar som Vilhelm Moberg eller den nya klickokratins aristokrater.". (källa)
  2. Adjektivorden kan även användas som utgångspunkt vid bildning av adverb, vanligen med avledningsändelser som -en, -ligen eller -vis. (källa)
  3. Uppdelningen av galaxer i olika typer eller former kan vara något missvisande då det är fråga om dynamiska processer. Edwin Hubble gjorde på 1930-talet ett system för klassificering av galaxer (Hubbles serie), med elliptiska galaxer, linsformade galaxer, irreguljära galaxer och en uppdelning av spiralgalaxer i normala spiralgalaxer och stavspiralgalaxer. Vi vet i dag att det existerar mellanformer och former som faller utanför Hubbles system då (om)bildning av galaxer är en dynamisk fortgående process. (källa)
  4. Grobian är ett uttryck för en person som är grov, ohyfsad och tölpaktig. Ordet har sitt ursprung i tyskans grob som betyder "grov". Formen grobian är en skämtsam bildning som första gången dök upp i Sebastian Brants diktverk "Das Narrenschiff" (dårskeppet) från 1494. Diktverket som beskriver mänskliga svagheter innehåller ett kapitel om det påhittade helgonet Sant Grobian. Diktverket översattes till många språk, bland annat latin, där Sant Grobian blev Sanctus Grobianus och en annan tysk författare skrev 1549 en bok med titeln Grobianus. (källa)
  5. Jättegryta – en geologisk bildning. (källa)
  6. I Sverige förekom privatlärare före 1900-talet inom överklassfamiljer. En manlig informator undervisade pojkar och väntades förbereda dem för att studera vid läroverken. En kvinnlig guvernant gav flickor, som inte väntades studera vid någon skola alls, en grundläggande bildning. I Sverige kom inhemska guvernanter oftast från den borgerliga medelklassen, men kunde också vara från adeln: om de var utländska kom de oftast från Frankrike eller Schweiz, och kallades då "bonner". När familjen inte hade råd med både en informator och en guvernant, kunde informatorerna även undervisa flickor, men då endast vid sidan av och mer ytligt. (källa)
  7. Hellenister (grekiska hellenistai, jämför hellener som betydde/er greker) kallades av forntidens greker de främlingar, som tillägnat sig grekiskt språk och grekisk kultur, särskilt grekisktalande judar. Redan efter Jerusalems första förstöring genom Nebukadnessar II (586 f.Kr.) utvandrade ett stort antal judar till Egypten. Den judiska kolonin där förstärktes av en ny utvandring under Alexander den stores tid. Det av honom grundlagda Alexandrias befolkning utgjordes från början till en ej obetydlig del av judar. Dessa antog snart grekiskt språk och rönte stort inflytande i den grekiska bildningen, ty greker hade redan under den sista egyptiska dynastin (från mitten av 600-talet f.Kr.) i betydligt antal börjat bosätta sig i denna del av Egypten. Under de första ptoleméerna (tiden efter 323 f.Kr.) hade judarna i Egypten redan hunnit glömma så mycket hebreiskan, att de behövde en grekisk bibelöversättning, den s.k. Septuaginta. Påverkade av grekisk bildning och filosofi, höll hellenisterna ej så strängt som judarna i Palestina på sin religions yttre former och ceremonier, utan tolkade dess läror på ett friare och mera andligt sätt. (källa)
  8. På några ställen, till exempel i Korinth, hade de i egenskap av kärleksgudinnan Afrodites tempeltjänarinnor (se Hieroduler) en viss religiös helgd. Många hetärer utmärkte sig genom hög bildning och fin umgängeston, andra genom oförliknelig skönhet och allt besegrande förförelsekonst. (källa)
  9. Fram till och med 1800-talet fanns det en tydlig bild av undervisningen som en överföringsprocess. Läraren ägde kunskap som skulle föras över till eleverna genom föreläsningar, och syftet var att förmedla en bildning i det som sågs som klassiska och eviga moraliska värden. Under lång tid skulle till exempel fosterlandshistoria dana eleverna till goda undersåtar, och under efterkrigstiden skulle den västerländska civilisationens kontinuerliga framgång framhävas. Detta kan man fortfarande se spåren efter i hur specifika perioder i olika civilisationers historia lyfts fram medan resten inte nämns, som tidiga Egypten, antikens Grekland och USA:s historia. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.