Biskop Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder biskop, varianter, uttal och böjningar av biskop

Biskop synonym, annat ord för biskop, vad betyder biskop, förklaring, uttal och böjningar av biskop.

Synonymer till biskop

Vad betyder och hur uttalas biskop

Biskop uttalas biskop och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av biskop

Singular

biskop
obestämd grundform
biskops
obestämd genitiv
biskopen
bestämd grundform
biskopens
bestämd genitiv

Plural

biskopar
obestämd grundform
biskopars
obestämd genitiv
biskoparna
bestämd grundform
biskoparnas
bestämd genitiv

Biskop är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Biskop på Engelska

 • bishop - clergyman who supervises and governs the work of a diocese, Meeting of the Bishops

Hur används ordet biskop

 1. Ursprungligen var abbot en hederstitel, som ursprungligen gavs åt varje äldre munk, men från 400-talet användes den uteslutande på klostrens föreståndare. Abboten hade rätt att kräva ovillkorlig lydnad av de övriga munkarna på klostret. Till en början fanns det inget krav att abbotarna skulle vara prästvigda vilket ändrades på 500-talet. I och med det sjunde ekumeniska mötet i Nicæa år 787 fick abboten rättighet att tilldela munkarna lägre prästerlig ordination, men de stod fortfarande själva i lydnadsförhållande till stiftets biskop. (källa)
 2. Bernhard von Galen (1606–1678), tysk biskop. (källa)
 3. Hans Brask, svensk biskop. (källa)
 4. Hemlandstoner. En hälsning från modern Svea till dotterkyrkan i Amerika – en publikation av biskop Knut Henning Gezelius von Schéele. (källa)
 5. Herdabrev kallas en skrift som en biskop skriver till prästerna i sitt stift, vanligen vid sitt ämbetstillträde. Ett herdabrev kan ta flera år att skriva och trycks ofta då som en bok som främst riktar sig till stiftets präster, diakoner, anställda och förtroendevalda. (källa)
 6. Heresi kommer från grekiskans hairesis som betyder "välja", och fick spridning genom Irenaeus (omkring 130–202) som var biskop i Lugdunum i Gallien. (källa)
 7. Hindersmässa var en folklig benämning för Henriksdagen (Henriksmäss) som firades i äldre tiders almanacka den 19 januari till minne av biskop Henriks dödsdag. Benämningen Hindersmäss utgick i 1901 års namnslängd medan namnsdagen blev kvar. (källa)
 8. Främst inom Kleresistaten är överhovpredikanten. Överhovpredikanten utses bland Svenska kyrkans biskopar och fyller samma funktion för Hovkonsistoriet som biskopen för ett stift och är även ordförande (preses) i Hovkonsistoriet (motsvarande stiftets domkapitel). Som ämbetstecken bär överhovpredikanten ett blått bröstkors med en krona på korsmitten. Sedan 2015 är Johan Dalman, biskop i Strängnäs, överhovpredikant. (källa)
 9. Jultomten, som på kontinenten oftast kallas något i stil julmannen eller sankt Nikolaus efter en helgonförklarad biskop i dagens Turkiet, lånades in till Sverige under andra halvan av 1800-talet, främst från Tyskland, och fick namnet "jultomte". I svenskspråkiga områden i Finland kallas han Julgubben och har inte samma koppling till folktrons tomtar. (källa)
 10. De äldsta bevarade är från Frankrike på 700-talet och kallas polyptyker. Mest känd är Domesday Book från 1085 i England. I Norden fanns dessa från 1240 i Danmark (Valdemars jordebok) och 1400-talet i Norge (Biskop Eysteins "Röda bok" och Aslaks Bolts jordebok). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.