Bjälklag Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bjälklag, varianter, uttal och böjningar av bjälklag

Bjälklag synonym, annat ord för bjälklag, vad betyder bjälklag, förklaring, uttal och böjningar av bjälklag.

Vad betyder och hur uttalas bjälklag

Bjälklag uttalas bjälk|lag och är ett substantiv -et; pl. bjälklag.

Ordformer av bjälklag

Singular

bjälklag
obestämd grundform
bjälklags
obestämd genitiv
bjälklaget
bestämd grundform
bjälklagets
bestämd genitiv

Plural

bjälklag
obestämd grundform
bjälklags
obestämd genitiv
bjälklagen
bestämd grundform
bjälklagens
bestämd genitiv

Bjälklag är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet bjälklag

  1. För att följa gällande branschregler i Sverige skall golvbrunnar installerade före 1990 bytas vid renovering av våtutrymme och alla golvbrunnar som installeras skall uppfylla Europanormen EN 1253. De svenska branschreglerna föreskriver också att en golvbrunn som installeras i träbjälklag skall installeras i en så kallad monteringsplatta enligt golvbrunnstillverkarens anvisningar. Vid installation i betongbjälklag skall golvbrunnen fixeras före ingjutning så att golvbrunnens fläns är i våg +/- 2 mm samt att höjden skall vara +/- 4 mm mot nivån för tätskiktsanslutningen. Särskilda ingjutningsfixturer finns för detta. (källa)
  2. Vattenburen golvvärme är ett lågtemperatursystem i jämförelse med radiatorer som är ett högtemperatursystem. Varmvatten leds genom rör av stål, koppar eller mer vanligt polyetenrör (PEX) från värmekällan. Vattenburen golvvärme är ingjuten i den underliggande betongplattan, som även ackumulerar värmeenergi. Det finns även system för träbjälklag, dessa system består av moduler av cellplast och aluminiumplåt som läggs på ett undergolv eller vilar på bjälklaget. Över golvvärmesystemet läggs valfria golv, även golv med keramik förekommer. (källa)
  3. Ett innertak är ett byggnadselement som utgör ett rums övre avgränsning. Ett innertak kan vara antingen vara horisontella bjälklag eller skivkonstruktioner eller krökta valv. De har ofta till uppgift att dölja till exempel ventilation och är ibland rikt dekorerade, som till exempel världens förmodligen mest berömda innertak i Sixtinska kapellet. (källa)
  4. Kolfiber används även för att förstärka bärande konstruktioner, t.ex. balkar, bjälklag, väggar, pelare och broar. Metoden används allt flitigare av konstruktörer och byggare och kan förenkla byggprocesser avsevärt. (källa)
  5. Kolonnordning syftar på ett från antiken härstammande byggnadssystem som består av kolonner och entablement (bjälklag), dimensionerat enligt ett måttsystem grundat på en modul och vedertagna estetiska normer. (källa)
  6. Med hänvisning till den rådande bostadsbristen ansökte det kooperativa bostadsföretaget Arbetarnas Byggnadsförening genom sin ordförande, handlanden och snickaren Johannes Nilsson den 15 september 1875 om att på Albogatan i södra Annedal få uppföra två trevånings trähus med första våningen i sten på tomterna 133 och 134. Föreningen hade köpt in tomterna 120-135, totalt 16 stycken. I ansökan begärdes för första gången att få höja källarens bjälklag till helt ovan mark, vilket avslogs av nämnden med hänvisning till byggnadsordningen paragraf 29, att om en stenvåning påbyggdes med en eller flera våningar av trä skulle byggnaden räknas som trähus och enligt paragraf 55 fick trähus inte byggas högre än två våningar. (källa)
  7. Laxstjärt används för laskning av virke på längden eller till exempel däcksbalkar med balkvägare eller längsgående ruffkarvel med däcksbalkar. Laxstjärt är att likna symboliskt med en fiskstjärt, benämnes även laxa ihop virke. Laxstjärt utföres dubbel eller enkel. Laxstjärt användes för i trähus, bjälklag anbringades i syll samt takstol i hammarband och utföres vid reparation. (källa)
  8. Lättklinker används som värmeisolerade material i olika byggnadsmaterial, såsom vid platsgjuten betong eller olika lättklinkerblock. Murblock av lättklinker tillverkas med eller utan cellplastkärna i olika storlekar. Lättklinker kan prefabriceras industriellt till större byggnadsdelar, såsom väggar eller bjälklag. Lättklinker har även andra användningsområden, såsom dränering i olika sammanhang eller vid odling av växter. (källa)
  9. Våningsplan – utrymmet mellan två bjälklag i en byggnad. (källa)
  10. Remstycke, danska och norska: remstykke, är en byggnadsteknisk term för vågrätt liggande bjälke som tjänar såsom underlag för bjälklag (till exempel i tak eller vindsgolv) eller takstol. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.