Bjöd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bjöd, varianter, uttal och böjningar av bjöd

Bjöd synonym, annat ord för bjöd, vad betyder bjöd, förklaring, uttal och böjningar av bjöd.

Vad betyder och hur uttalas bjöd

Bjöd uttalas bjöd se under bjuda.

Ordformer av bjöd

bjöd se under bjuda

Andra språk

Bjöd på Engelska

 • asked, invited, offered

Hur används ordet bjöd

 1. Han stod senast på Rondos scen 2011 och bjöd då på en kritikerrosad jubileumshow. Nu gör han comeback på samma scen – tillsammans med Rolandz och krogshowen ”Rolandz på Rondo”. Dansbandet firar tioårsjubileum i år och tävlar dessutom i Melodifestivalen med bidraget ”Fuldans”. En hel del ”fuldans” lär det även bli i höst, skriver 2Entertain och Vicky Nöjesproduktion i ett pressmeddelande. (aftonbladet.se)
 2. Gästarbete är tillfälligt förvärvsarbete på främmande ort. Ibland har länder med arbetskraftsbrist särskilda program för att bjuda in gästarbetare. Ett exempel är Västtyskland som under åren 1955 till 1977 bjöd in mer än en miljon gästarbetare från länder som Italien, Spanien och Turkiet. Gästarbetare innefattas inte i begreppet invandrare. (wikipedia.org)
 3. Efter det att Toussaint l'Ouverture skapat en separatistisk författning skickade Napoleon Bonaparte en expedition på 20 000 man under befäl av sin svåger, general Charles Leclerc, för att återta ön. Leclerc’s uppdrag var att fördriva l'Ouverture och återställa slaveriet. Fransmännen uppnådde initialt en del segrar men inom några månader hade gula febern dödat de flesta av de franska soldaterna. Leclerc bjöd då in L'Ouverture till en överläggning. Under denna kidnappades l'Ouverture och skickades till Frankrike, där han fängslades i Fort de Joux. Han dog där 1803 av tuberkulos och/eller undernäring. I sina försök att återta kolonin hade Frankrike förlorat mer än 50 000 soldater, däribland 18 generaler. I kriget använde fransmännen bl.a. polska förband i Frankrikes tjänst. Vissa polska soldater blev välvilligt inställda till afrikanerna och gick över till de haitiska rebellerna. (wikipedia.org)
 4. Hårpiskan infördes 1713 av den preussiske kungen Fredrik Vilhelm I. Han påbjöd den även i sin armé (stångpiska) (wikipedia.org)
 5. ”Judestjärnan” var en gul Davidsstjärna av tyg som nazisterna tvingade judarna att bära så att de kunde bli identifierade som judar när de vistades utanför bostaden. Lagen som ålade judar att bära den gula stjärnan infördes i Tyskland 1941 och hade sin grund i nürnberglagarna som påbjöd diskriminering efter ras. (wikipedia.org)
 6. CD:ns kommersiella historia tog sin början under tidigt 1980-tal, men redan i slutet av 1960-talet började holländska Philips och japanska NHK på var sitt håll utveckla digitala metoder att lagra ljud. År 1970 tog Philips fram en prototyp på en glasskiva som kunde avläsas av en laser. Det dröjde dock till 1977 innan de första digitala ljudskivorna kunde visas upp för allmänheten i Japan av tillverkarna Hitachi, Sony och Mitsubishi. Följande år demonstrerade ett trettiotal olika tillverkare upp sina olika prototyper på en ljudmässa i Tokyo och Philips föreslog att man måste enas om en gemensam standard innan systemet lanserades. I slutet av 1978 hade man kommit överens om skivans storlek (12 centimenter/5 tum med utrymme för 74 minuter), typ av laser för avläsning och i vilken riktning datan på skivan skulle avkodas: inifrån och ut. Philips bjöd även in japanska Sony för att förfina tekniken i ett samarbete innan CD slutligen lanserades. (wikipedia.org)
 7. 1990 antogs en ny rundradiolag, Broadcasting Act 1990, som reformerade brittisk kommersiell TV. Sändningsrättigheterna skulle nu bjudas ut till högstbjudande, under förutsättning att de klarade av vissa kvalitetskrav. Detta bud blev en koncessionsavgift som skulle betalas årligen. En konsekvens av detta system var att vissa företag förutsåg att de inte skulle ha några motståndare och därför bjöd lägsta möjliga licensavgift, medan andra stötte på hårdare konkurrens och lämnade in höga bud som de senare skulle få svårt att betala. De belopp programbolagen var tvungna att betala in årligen sänkes över tid eftersom värdet av de analoga licenserna minskade. Under 2010 bestämde mediemyndigheten Ofcom i samråd med programbolagen att koncessionsavgifterna skulle sänkas till en nominell nivå på 10 000 brittiska pund per år. (wikipedia.org)
 8. Redan på 1500-talet spelades Triomfi i Italien och La Triomphe i Frankrike. Under 1600-talet blev detta känt som Trumph i England. Dessa spel saknade sannolikt standardiserade regler, liksom Whisk, ett spel som omnämnes av en John Taylor 1621. År 1728 fastslogs regler för Whist i engelska Folkestone och 1743 följde läroboken Short Treasite, skriven av Esmund Hoyle (1672-1769, han blev 97 år gammal). I 1800-talets England blev Whist (i bemärkelsen "fyrmans parwhist") populärt. Vissa regelrevisioner förekom dock. 1864 kom Bridgewhist, vilket dock dock inte slog ut klassisk Whist. Ett spel som kallades Bridge uppkom strax före år 1900. Detta var dock det spel som numera avses med Auktionsbridge. Tiden 1900-1927 vann detta spel ett ökande intresse, och spreds i hela Europa och I Amerika. Denna (nu förelgade) form av Bridge saknade motivation att bjuda högre än motståndarna (den s.k. "Auktionen"),och att t.ex. spela hem alla sticken genom att deklarera detta i förväg saknade relevans. Man stannade budgivningen, vid den punkt där motståndarna inte bjöd över - oavsett hur bra korten än var. (wikipedia.org)
 9. I en senare variant har ordet använts för att beteckna en person med högtidlig och dyster uppsyn. I litteraturen förekommer uttrycket att se ut som en likbjudare. Även Lijkbiuderskan som bödh Quinfolken, förekommer i text från 1600-talet. I en artikel, Från gravöl till minnesstund i Sverige, anges bland annat att särskilda likbjudare ännu på 1800-talet gick runt och bjöd in folk till likvakor dagen före begravningen. På så sätt hedrades den döde före begravningen. (wikipedia.org)
 10. Däremot förekom undantag då i Jämtland där vakstugor varit i bruk 1740 som dock så småningom skulle avta. Här beskrevs det att man till vaktstugan bjöd in både vänner och bekanta för att enligt katolsk medeltida tradition sjunga dödspsalmer som därefter åtföljdes av lek. Exempel på lekarna som under likvakan förekom beskrivs av prosten Broman som i sin dagbok redovisar sedens missbruk. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.