Blyglans Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder blyglans, varianter, uttal och böjningar av blyglans

Blyglans synonym, annat ord för blyglans, vad betyder blyglans, förklaring, uttal och böjningar av blyglans.

Vad betyder och hur uttalas blyglans

Blyglans uttalas bly|glans och är ett substantiv.

Ordformer av blyglans

Singular

blyglans
obestämd grundform
blyglans
obestämd genitiv
blyglansen
bestämd grundform
blyglansens
bestämd genitiv

Blyglans är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet blyglans

  1. Kopparkis förekommer vanligen i lager eller gångar, ofta tillsammans med svavelkis, som till viss del liknar kopparkis, men kopparkis är mjukare och har en grön färgton. Den vanligaste förekomsten är dock i hydrotermala och metasomatiska mineraliseringar tillsammans med zinkblände, blyglans, magnetkis, magnetit och eventuellt baryt. (wikipedia.org)
  2. Kryolit förekommer från nästan ren kryolit till sammankittade med järnspat och kvarts och andra mineral såsom blyglans, zinkblände, svavel- och kopparkis. Järnspaten förekommer, som den huvudsakliga föroreningen, i mängder upp till 20 %. Dessutom förekommer i förorenad kryolit mindre mängder av ett stort antal andra mineral, av vilka många ej påträffats på andra ställen än tillsammans med eller i närheten av kryolitförekomster. (wikipedia.org)
  3. Spetsglans kallas även ibland för svavelantimon, antimonglans, stibnit, antimonit eller gråspetsglans och är ett malmmineral med den kemiska formeln Sb2S3. Det är ett sulfidmineral som består av antimon (ca 72 %) och svavel. Mineralen förekommer i form av långa nålformade kristaller som lätt spaltas av blygrått och smälter i en vanlig stearinljuslåga. Spetsglans är den viktigaste antimonmalmen och finns spridd över hela världen, och bildar tillsammans med kvarts gångar i granit och gnejs, men förekommer också som lager i kiselskiffer eller med andra svavelhaltiga mineral såsom blyglans. Stora förekomster finns i Lushi i Kina, i Bolivia och Mexiko. I Sverige har den dock bara påträffats ytterst sparsamt i Sala silvergruva. (wikipedia.org)
  4. Mineralet förekommer ofta i hydrotermala gångar och i sedimentära och kontaktmetasomatiska lager. Ofta finner man också blyglans och andra sulfidmineral i dess närhet. (wikipedia.org)
  5. Blyglans (PbS) kallas även galenit och är ett blygrått sulfidmineral som förutom bly ofta innehåller en del silver. Silverhalten är ofta så hög att den kan bilda silvermalm. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.