Bokslutsdispositioner Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bokslutsdispositioner, varianter, uttal och böjningar av bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner synonym, annat ord för bokslutsdispositioner, vad betyder bokslutsdispositioner, förklaring, uttal och böjningar av bokslutsdispositioner.

Vad betyder och hur uttalas bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner uttalas bok|sluts|dis|pos|it|ion|er och är ett substantiv plural.

Ordformer av bokslutsdispositioner

Plural

bokslutsdispositioner
obestämd grundform
bokslutsdispositioners
obestämd genitiv
bokslutsdispositionerna
bestämd grundform
bokslutsdispositionernas
bestämd genitiv

Bokslutsdispositioner är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet bokslutsdispositioner

  1. Lagstiftningen (inkomstskattelagen) ger visst utrymme för att göra skattemässiga underavskrivningar eller överavskrivningar (avskrivning över plan), vilket är vanligt förekommande hos företag. Eftersom avskrivningar är kostnader påverkar storleken på dessa nämligen resultatet och därmed även skatten på eventuell vinst. Detta ger en möjlighet för företagen att jämna ut resultaten över åren mellan bra och dåliga år. När företaget använder denna möjlighet blir det en skillnad mellan de planmässiga och de skattemässiga avskrivningarna. Detta ger ett visst utrymme för företagen att skatteplanera i samband med bokslutet och är en av flera möjliga bokslutsdispositioner. (källa)
  2. Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året samt gör s.k. bokslutsdispositioner, till exempel fonderar medel i skatteutjämningsreserver, periodiseringsfonder m och redovisar den sammanställda informationen i en balans- och resultaträkning föräkenskapsåret. (källa)
  3. Bokslutsdispositioner är fullt lagliga. Meningen med bokslutsdispositioner är att staten vill stimulera företagen att behålla vinstmedel för att kunna finansiera en expansion och utveckling. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.