Bortlagd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bortlagd, varianter, uttal och böjningar av bortlagd

Bortlagd synonym, annat ord för bortlagd, vad betyder bortlagd, förklaring, uttal och böjningar av bortlagd.

Vad betyder och hur uttalas bortlagd

Bortlagd uttalas bort|lagd och är ett adjektiv.

Ordformer av bortlagd

Böjning (i positiv) bortlagd en ~ + subst. bortlagt ett ~ + subst. bortlagda den/det/de ~ + subst.

Bortlagd är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet bortlagd

  1. Vrakeka 20 till 30 fot eller 6,10 till 9,30 meter. Vrakekan användes till fiske med drivgarn för fångst av torsk och sill som strömmingen kallas i södra Sverige). Drivgarnsfiske går till på följande vis av namnet, fiskgarnet eller nätet hålls uppe vid vattenytan av flöten i dess övre kant (överteln). Näten sattes ut i en länk på kvällen samt att fiskaren förtöjde dessa i båten. Under nattens mörka timmar turades besättningen om att hålla en lampa tänd. Fisket bedrevs ner mot Borgholm samt ut mot Ölands södra grund, tidvis även längre ut. Avsättningen av fisken var tidvis upp mot Kalmar, Västervik och Norrköping, ibland längre för att omvandla fisken till kontanter. Den ursprungliga vrakekan förde ett osymmetriskt råsegel på masten som var centralt placerad. Under 1800-talet började råseglet kompletteras med två sprisegel, ett i fören och ett i aktern. Tidigast övergav man råseglet på Listerlandets fiskelägen, där man riggade sina vrakekor med ett stör sprisegel, en "smack", i fören fock och klyvare samt i aktern ett mindre sprisegel, en "jäck" på en särskild mast. Jäcken förekom redan på vissa förbättrade råsegelsriggar, en avbildning av en råsegelseka med jäck i Carl Smiths seglarhandbok från 1873 med benämningen "Hanöeka" visar att typen troligen var vanlig där redan på 1860-talet. Redan 1884 konstaterade fiskeritillsyningsmannen i Blekinge att "råseglen äro numera nästan allmänt bortlagda. (källa)
  2. Ett stick är komplett när det finns kort från lika många läggningar i stickhögen som det fanns aktiva spelare kvar när utspelet till sticket gjordes. Att spela sist till ett stick och därmed avsluta det kallas för att göra avstick. Antag till exempel att fyra personer fortfarande har kort kvar på handen. A spelar ut, B och C går båda över, och D väljer att plocka. Antag vidare att korten från B och C utgör en sammanhängande sekvens. D måste då plocka både B:s och C:s kort, och endast korten från A:s utspel återstår i stickhögen. A står åter på tur och måste gå över korten i sitt eget utspel. Om sedan B och C båda går över, finns det kort från fyra läggningar i sticket: A:s utspel, A:s andra spel till sticket samt B:s och C:s andra spel till sticket. Sticket är således komplett. Den spelare som gör avsticket lägger bort korten från stickhögen med baksidan upp i en separat hög och spelar ut till nästa stick. De bortlagda korten är inte längre med i spelet. (källa)
  3. I kvinnodräkten blev med inflytande från det italienska modet axelslagen bortlagda, blev djupt och brett urringad och snördes fram. Senare på 1530-talet blev livet slätt och styvt med smala axelpartier. Kjolen var först starkt rynkad, men började på 1530-talet skäras i kockform och gjordes öppen fram över en underklänning i annat tyg. På 1550-70-talen brukade överklänningen hänga fritt från axlarna, så att hela gestalten fick formen av en klocka. Under samma tid fick axelpuffarna klotform. Omkring 1580 fick ärmen för en tid fårbogs- eller så kallad "gigot"-form, men senare på nytt slätare. Kjolen blev 1580-talet tätt rynkad, och försågs med en vertugall. Runt 1550 börjar kvinnodräkten göras i två delar med åtskilt liv och kjol. Mot slutet av 1500-talet blev dräkten starkt överlastad av smycken och rosetter. Förkläde tillhörde ofta även modeklädedräkten under 1500-talet. (källa)
  4. Till sist blir han 1633 ärkebiskop av Canterbury. Som sådan sökte han i sin person koncentrera sitt ämbetes och konungens andliga myndighet till en systematisk strid mot puritanismen och för den andliga enhetens vinnande på den kyrkliga likformighetens väg. Mot vad han ansåg för "oordning inom kyrkan" ingrep han med hänsynslös hårdhet som medlem av Höga kommissionen och Stjärnkammaren, och genom sitt påbjudande av kommunionbordets placering längst österut i kyrkorna samt införandet av äldre, bortlagda ceremonier ådrog han sig oberättigade misstankar för att arbeta på katolicismens återinförande i England, mot vilka han förgäves sökte värja sig genom att utge sin Conference with Fisher (1639). I politiskt avseende stod Laud sin förtrogne vän Strafford synnerligen nära och ivrade liksom denne för ett målmedvetet bruk av den kungliga maktfullkomligheten. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.