Bortkoppla Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bortkoppla, varianter, uttal och böjningar av bortkoppla

Bortkoppla synonym, annat ord för bortkoppla, vad betyder bortkoppla, förklaring, uttal och böjningar av bortkoppla.

Vad betyder och hur uttalas bortkoppla

Bortkoppla uttalas bort|koppla och är ett verb (lös eller fast sammansättning) -de.

Ordformer av bortkoppla

Aktiv

bortkoppla
infinitiv
bortkopplar
presens
bortkopplade
preteritum
bortkopplat
supinum
bortkopplande
presens particip
bortkoppla
imperativ

Passiv

bortkopplas
infinitiv
bortkopplas
presens
bortkopplades
preteritum
bortkopplats
supinum

Perfekt particip

bortkopplad en
~ + subst.
bortkopplat ett
~ + subst.
bortkopplade den/det/de
~ + subst.

Bortkoppla är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet bortkoppla

  1. Vissa enstöringar ser sin ställning som fördelaktig. De känner att de mognar mycket snabbare, söker kunskap, når sina målättare och är mer fokuserade på sina uppgifter. Bortkopplad från människorna omkring dem, är de mer benägna att fatta egna beslut (undvikande av grupptryck), och hinna långt framför de andra. Vissa individer vägrar att interagera med andra människor på grund av upplevd eller faktisk överlägsenhet i fråga om etik och intellekt. De relaterar endast till personer som de anser vara värdiga deras tid och uppmärksamhet. Därför kommer den här typen av enstöring skaffa sig väldigt få nära relationer. (källa)
  2. Tidigare utfördes total resektion av en hemisfär (hjärnbarken), men sedan 1974 har man övergått till en så kallad funktionell hemisfärotomi, dvs frontal- temporal- och parietoccipitallobotomi. Dessutom utförs en corpus callosotomi, dvs kopplingen mellan hjärnhalvorna förstörs. Den opererade hemisfären ligger alltså kvar med vaskulära system, men är funktionellt bortkopplad. Prognosen är att 65-85% blir anfallsfria, 50% medicinfria men att dödligheten är så hög som 6%. (källa)
  3. De underliggande neurofysiologiska och psykopatologiska orsakerna till Cotards syndrom är fortfarande okända. Vanföreställningarna i Cotards syndrom tros vara neurologiskt relaterade till de som förekommer i Capgras syndrom (personer är ersatta av kopior/bedragare), och tros bero på störda nervcellsimpulser mellan det fusiforma ansiktsområdet i hjärnan (som känner igen ansikten) och amygdala (som sammankopplar känslor med igenkända ansikten). Denna brytning av nervsignaler kan då orsaka en känsla i patienten, där ansiktet de observerar inte är ansiktet av personen det tillhör, därför brister igenkänningen av ansiktet som normalt är välbekant. Detta resulterar i ett derealisations tillstånd, alltså att patienten känner sig bortkopplad från sin omgivning. Om ansiktet som patienten observerar är av en bekant, så upplever då patienten att personen har blivit ersatt av en kopia eller bedragare (Capgras syndrom). Om denna vanföreställning sammankopplas med patienten själv, så betyder det att patienten inte kan associera sitt eget ansikte/kropp med sin egen självmedvetenhet—detta yttrar sig i att patienten tror att denne inte existerar (Cotards syndrom). (källa)
  4. Öppnar man ett sådant här ark och tittar i mittuppslagets veck, så ser det ut som en trådhäftad bok. Skillnaden är att i fadensiegelmaskinen häftar bara samman det enskilda arkets sidor, inte arken tillsammans. Istället gör man efteråt en separat häftning av arken i en vanlig limhäftningsmaskin, men med frässtationen bortkopplad. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.