Boskapsskötare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder boskapsskötare, varianter, uttal och böjningar av boskapsskötare

Boskapsskötare synonym, annat ord för boskapsskötare, vad betyder boskapsskötare, förklaring, uttal och böjningar av boskapsskötare.

Vad betyder och hur uttalas boskapsskötare

Boskapsskötare uttalas bo|skaps|sköt|are och är ett substantiv.

Ordformer av boskapsskötare

Singular

boskapsskötare
obestämd grundform
boskapsskötares
obestämd genitiv
boskapsskötaren
bestämd grundform
boskapsskötarens
bestämd genitiv

Plural

boskapsskötare
obestämd grundform
boskapsskötares
obestämd genitiv
boskapsskötarna
bestämd grundform
boskapsskötarnas
bestämd genitiv

Boskapsskötare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet boskapsskötare

  1. Bonde (fornsvenska: boandi, bondi, egentligen particip presens av bua, boa, 'boende', 'bofast') är en person som arbetar inom jordbruk. Ordet är synonymt med orden lantbrukare eller jordbrukare. I vidare mening har det använts även om andra på landsbygden bosatta befolkningen, det vill säga allmogen i stort. Idag inkluderas normalt även boskapsskötare (person som arbetar inom djurskötsel) i begreppet. Bonde kan även syfta på en person som tillhörde bondeståndet. Ordet bonde har i olika tider och situationer antingen använts som en neutral yrkesbeteckning, ett skällsord eller en hedersbenämning. (källa)
  2. Naturfolk, folk vars kultur typiskt sett präglas av ett nära beroende till naturen och typiskt sett saknar egna statsbildningar. Sådana folk livnär sig uteslutande eller så gott som uteslutande som jägare, samlare, boskapsskötare eller med hjälp av primitivt jordbruk, på många håll med hjälp av svedjebruk. (källa)
  3. På grund av ungrarnas sena ankomst till det nuvarande bosättningsområdet kring Donaus mellersta lopp och deras förfäders långa historiska vandring (från cirka 3000 f.Kr. - 895 eller 896 e.Kr.) är detta folks förhistoria något oklar. En del teorier är föremål för ett ständigt meningsutbyte (till exempel om de äldsta förfädernas möjliga vandringar öster om Ural). Efter att cirka 3000 f.Kr. ha lämnat det gemensamma finsk-ugriska urhemmet förde ungrarnas förfäder ett nomadiserande liv på geografiskt så vidsträckta områden att det är ytterst svårt att följa denna vandring i enskildheter. Den gemensamma ugriska perioden (innan manser och chanter gick sin egen väg) anser man ha förlöpt inom ett skogigt stäppområde, där man livnärt sig på boskapsskötsel kombinerad med jordbruk. I samband med att en torrare klimatperiod inträdde i slutet av bronsåldern, som gav stäppen en ökenartad prägel, tvangs ungrarna antingen att flytta längre norrut eller också att övergå till nomadiserande levnadssätt med boskapsskötsel som huvudnäring. Stammen delades i två delar, av vilka en valde det förstnämnda alternativet, den andra alternativ två. Obugriernas förfäder flyttade norrut för att bevara sitt varierande levnadssätt under det att fornungrarnas förfäder ändrade levnadssätt och blev nomadiserande boskapsskötare. Denna splittring anses ha ägt rum cirka 1000 eller 500-600 f.Kr. Men även häråder delade meningar. (källa)
  4. En cowboy (uttal: ) är en manlig, beriden boskapsskötare i Nordamerika. En modern kvinnlig motsvarighet är cowgirl. De förknippas framför allt med USA:s 1800-talshistoria, och är vanliga i berättelserna om Vilda västern. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.