Boskap Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder boskap, varianter, uttal och böjningar av boskap

Boskap synonym, annat ord för boskap, vad betyder boskap, förklaring, uttal och böjningar av boskap.

Synonymer till boskap

Andra språk

Boskap på Engelska

 • livestock, cattle - farm animals, stock raising, cattle

Hur används ordet boskap

 1. Grimma är ett remtyg av läder, textil eller polyester som fästs runt ett större tamdjurs huvud (till exempel häst, boskap, lamadjur, etc.) och som används vid uppbindning eller när man leder djuret. (källa)
 2. djurs matsmältningsprocess, främst boskap, speciellt kor och andra idisslare. (källa)
 3. När människorna under stenåldern blev bofasta uppstod gården som begrepp. Med gården som fast punkt i tillvaron kunde människan hålla boskap, bruka jorden och lagra överskottet i skydd för väder och vind, djur och andra människor. (källa)
 4. man som hyr eller äger hus, men som inte har någon gröda eller boskap. (källa)
 5. I områden med föga eller ingen vegetation kan vinden föra bort de lösa jordavlagringarna och transportera dem långa sträckor. Ett sammanhängande vegetationstäcke kan i allmänhet förhindra detta, men överbetning av boskap, framför allt getter, kan medföra att vinden får ett gott grepp. Då kan en öken uppstå och breda ut sig. Även berg kan eroderas av vinden genom att sandpartiklar nöter mot stenen och utholkar denna i oregelbundna skålformationer. (källa)
 6. Vissa arter är uppskattade husdjur, medan andra jagas för pälsen eller för det hot de anses utgöra för människor och boskap. I några länder uppfattas kattdjuren som allvarliga hot för människan. Konflikten mellan människa och främst stora kattdjur om begränsade resurser har på vissa platser lett till att kattdjur blivit utrotade eller är starkt hotade. (källa)
 7. Chlamydophila pecorum – en klamydiaart som är vanlig i boskap. (källa)
 8. Boskap, boskapsdjur eller kreatur är benämningar på vissa husdjur, främst nötboskap. Även hästar, får, getter och grisar, samt förr även höns, kan emellanåt räknas in. (källa)
 9. Kulturlandskap är ett landskap som människor har påverkat på olika sätt. Är landskapet format av jordbruk, skogsbruk och/eller bete av boskap talar man om odlingslandskap, medan andra former av mänsklig verksamhet kan leda till ett urbant landskap eller ett industrilandskap. (källa)
 10. Lasso, (lassokastning) ett rep knutet i en snara, gjord för att snärja föremål på avstånd - framför allt boskap. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.