Bragt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bragt, varianter, uttal och böjningar av bragt

Bragt synonym, annat ord för bragt, vad betyder bragt, förklaring, uttal och böjningar av bragt.

Vad betyder och hur uttalas bragt

Bragt uttalas bragt se under ¹bringa.

Ordformer av bragt

bragt se under ¹bringa

Hur används ordet bragt

  1. Jyllands-Posten beklagade deras existens i sin ursäkt: Siden har der i den muslimske verden cirkuleret nogle krænkende tegninger, som aldrig har været bragt i Jyllands-Posten, og som vi aldrig ville have bragt, hvis vi havde fået dem tilbudt. Vi ville have afvist dem med henvisning til, at de krænkede vore etiske grænser. Jyllands-Posten lægger vægt på at holde en høj etisk standard, som bygger på respekt for vore grundlæggende værdier. Derfor er det ekstra beklageligt, at disse tegninger er blevet præsenteret, som om de havde noget med Jyllands-Posten at gøre. (källa)
  2. Under sin vistelse i Berlin 1940–1941 vände sig han i ett brev med en vidhängande promemoria till Heinrich Himmler. Här påpekades bland annat att Finland genast efter det nazistiska maktövertagandet hade bort orientera sig mot Tyskland, att de senaste månadernas händelser tydligt hade visat vilken olycka det demokratiska systemet förmådde bringa över landet, och att det nu vore hög tid att gå över till en auktoritär styrelseform. Han önskade se ett nazistiskt Finland. Han sökte Tysklands stöd för att göra Svinhufvud till diktator, men den tyska ledningen ansåg att Räikkönen hade för svagt politiskt stöd. (källa)
  3. Det var vänskapen med magister Reenberg, som hade bragt Bartholin i fejd med Lodberg, och striden mellan de två teologerna rörde sig särskilt om spörsmålet, huruvida änglarna var skapade under de sex dagarna eller före dessa. Det första påstod Bartholin, och i en lärd disputation bekämpade han den motsatta uppfattningen som socinianism. Bartholin var nämligen inte blott en lärd, utan också en ivrig ortodox teolog. I sina Elementa theologica (1710), som under en del år var en uppskattad teologisk lärobok, gav han en framställning av dogmatiken, som på vissa sätt kan betraktas som en vägledning till förståelse av Jesper Brochmands berömda system. (källa)
  4. Genom de utgrävningar som 1878-86 på preussiska statens bekostnad utfördes under ledning av Carl Humann och Alexander Conze, har det förut föga bemärkta Pergamon blivit en av de förnämsta fyndorterna för vår kännedom om den grekiska arkitekturen och skulpturen. På den nämnda bergåsen, som i norr har en rätt betydlig höjd (310 meter över havet och ungefär 270 meter över slätten) och i delvis konstgjorda terrasser sänker sig mot söder, har dessa utgrävningar bragt i dagen grundmurar och andra rester av ett antal monumentala byggnadsverk, bland vilka följande, uppräknade från norr till söder, är de förnämsta. (källa)
  5. Grepp (brottning) – ett sätt att ta tag i motståndaren för att bringa denne/denna på fall eller ur stånd att röra sig. (källa)
  6. Vid jakt på grävling är hundens uppgift att markera med hjälp av skall var grävlingen befinner sig så att jägare kan göra ett så kallat nerslag, alltså gräva sig ner till grytgången och där bringa grävlingen av daga. Hundar som präglas på grävling kallas för förliggare Vid jakt på grävling är det därför extra viktigt med en så kallad grytpejl, och ordentlig utrustning för att kunna gräva sig ner till djuret. Vid jakten används enhandsvapen, revolvrar och pistoler, då de är enkla att hantera i grytet på grund av sin korta längd. (källa)
  7. I buddhistiska, konfucianska och shintoistiska tempel och kloster har tempelhundar tjänat både som vakthundar och som skydd mot onda andar liksom för andra rituella ändamål. Sådana raser är chow, pekingese, tibetansk spaniel, lhasa apso, shih tzu och japanese chin. Även mopsen antas ha liknande ursprung. Dessa hundar har ett utseende som påminner om de legendariska lejonhundar, en slags mytologisk varelse i orientaliska föreställningsvärlden. Även Sing Si eller lejondansen har liknande syfte. Lejondansen är en kinesisk tradition som dansas under helgdagar och viktiga evenemang, för att bringa tur och skrämma bort det onda. Tempelhundarna har trubbig nos och lejonman, plymsvansar och skall imitera lejonhundens skräckinjagande utseende. (källa)
  8. Harskramla är ett musikinstrument bestående av en träram med en elastisk träribba. Genom träramen löper en kugghjulsförsedd axel som är förlängd till ett handtag. Genom att bringa träramen i rotation uppstår ett skramlande ljud mellan kugghjulet och träribban. (källa)
  9. En hästsko som man hittar anses av många vara lyckobringande och enligt traditionen kan en hästsko fäst över ytterdörren verka gynnsamt för gårdens lycka eller bringa lycka i största allmänhet för ägaren. Som ofta när det gäller folktro går åsikterna och traditionerna isär huruvida den ska hänga med öppningen uppåt eller nedåt. För vissa anses det viktigt att hästskon hängs med öppningen uppåt, som på bilden, för att lyckan inte ska rinna ut ur den, medan andra istället menar att den ska hänga med öppningen nedåt för att välsignelserna ska kunna falla ner över den som går under den. Ytterligare andra menar att det viktigare att den fästs med en söm istället för åt vilket håll den hänger. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.