Branschorganisation Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder branschorganisation, varianter, uttal och böjningar av branschorganisation

Branschorganisation synonym, annat ord för branschorganisation, vad betyder branschorganisation, förklaring, uttal och böjningar av branschorganisation.

Vad betyder och hur uttalas branschorganisation

Branschorganisation uttalas bransch|org|an|is|at|ion och är ett substantiv.

Ordformer av branschorganisation

Singular

branschorganisation
obestämd grundform
branschorganisations
obestämd genitiv
branschorganisationen
bestämd grundform
branschorganisationens
bestämd genitiv

Plural

branschorganisationer
obestämd grundform
branschorganisationers
obestämd genitiv
branschorganisationerna
bestämd grundform
branschorganisationernas
bestämd genitiv

Branschorganisation är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Branschorganisation på Engelska

  • business association

Hur används ordet branschorganisation

  1. I Sverige finns ingen uttalad branschorganisation däremot flera föreningar ex. Svenska hovslagareföreningen samt Distrikthovlagare som organiserar hovslagare, Svenska hovslagareföreningen är dock den enda hovslagareföreningen i Sverige som ställer krav på att medlemmarna ska en godkänd utbildning. (wikipedia.org)
  2. Det betyder att arbetsgivaren inte behöver vara ansluten till någon arbetsgivar- eller branschorganisation för att kunna använda samma villkor som finns i ett kollektivavtal. Hängavtalet kan också innehålla särskilt anpassade regler för företaget. (wikipedia.org)
  3. Ekström, Sören (2007). Från pionjär för eldbegängelse till modern branschorganisation. Stockholm: Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF). Libris 10902649. ISBN 978-91-87298-10-3  (wikipedia.org)
  4. Revisorernas branschorganisation FAR, och tidigare föregångaren Föreningen Auktoriserade Revisorer, har en redovisningskommitté som utkommit med redovisningsrekommendationer. Sedan Redovisningsrådet tillkom har FAR framförallt utgjort remissinstans för redovisningsfrågor och inte utkommit med egna rekommendationer. (wikipedia.org)
  5. I Sverige är Sveriges Skeppsmäklareförening branschorganisation inom området. (wikipedia.org)
  6. Morgontidningarnas och tidningsdistributionsföretagens centrala arbetsgivar- och branschorganisation heter Tidningsutgivarna. På deras medlemslista finns alla svenska morgon- och kvällstidningar, flera gratistidningar, nyhets- och bildbyråer, tryckerier, tidningsdistributionsföretag, annonsförsäljningsbolag, några tv- och radiostationer samt förlag. (wikipedia.org)
  7. En uppförandekod (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt. Koden kan vara framtagen av företaget eller organisationen själv, eller av en branschorganisation, ibland under medverkan av externa intressenter. (wikipedia.org)
  8. Svenska Ägg – Svenska äggnäringens branschorganisation. (wikipedia.org)
  9. En branschorganisation är en intresseförening för företag i en viss bransch. Branschorganisationer kan agera som arbetsgivarföreningar i förhandlingar med fackföreningar, även om så inte alltid är fallet. De anordnar också mässor, ger ut branschtidningar och delar ut priser. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.