Dagteckna Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dagteckna, varianter, uttal och böjningar av dagteckna

Dagteckna synonym, annat ord för dagteckna, vad betyder dagteckna, förklaring, uttal och böjningar av dagteckna.

Vad betyder och hur uttalas dagteckna

Dagteckna uttalas dag|teckna och är ett verb -de.

Ordformer av dagteckna

Aktiv

dagteckna
infinitiv
dagtecknar
presens
dagtecknade
preteritum
dagtecknat
supinum
dagtecknande
presens particip
dagteckna
imperativ

Passiv

dagtecknas
infinitiv
dagtecknas
presens
dagtecknades
preteritum
dagtecknats
supinum

Perfekt particip

dagtecknad en
~ + subst.
dagtecknat ett
~ + subst.
dagtecknade den/det/de
~ + subst.

Dagteckna är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet dagteckna

  1. Den äldsta rangordningen, som är dagtecknad 10 december 1672, upptog 9 klasser, nämligen de förnämsta ämbetena från fältmarskalk t. o. m. hovmarskalk. Därefter följde 1680 års rangordning, som upptog 28 nummer med ryttmästare, kaptener och assessorer i kollegierna i det sista, samt 1714 års rangordning, som upptog 40 nummer. (källa)
  2. Jönköping grundades troligen under Magnus Ladulås tid som handelsort och som en gränsort mot Danmark. Jönköping var Eriksgatans sydligaste punkt. Där sammanstrålade Lagastigen och Nissastigen. Den 18 maj 1284 fick staden sina första kända stadsprivilegier, avfattade på latin av Magnus Ladulås i ett på Alsnö i Mälaren dagtecknat dokument. Det är Sveriges äldsta bevarade privilegiebrev. Privilegierna bekräftades och förnyades bland annat 1288, 1338 och 1349 av Magnus Eriksson, 1417 av Erik av Pommern, av Karl Knutsson och av de tre Sturarna. Sten Sture den äldre avled i Jönköping 1503. Gustav Vasa utökade 1524 stadens stapelrätt. Men redan den 21 december 1278 utfärdade Magnus Ladulås "in castro Junakøpung" (från Jönköpings fäste), ett på latin skrivet brev rörande utbyte av kronogods. Efter 1300-talets mitt ersattes ofta formen Junakøpunger med Jonakøpunger. Omkring år 1400 ändras namnet till Jønakøpung, varefter namnet Jönköping befästs. (källa)
  3. Kungahälla erhöll privilegier, dagtecknade Kungsbacka den 30 juli: "Wi Kristoffer, med Guds nåd Danmarks, Norges, Sveriges, Wendes och Göta konung, Pfalzgreve vid Rhein och härtig i Bayern, göre veterligt alle män, att vi av vår synnerhga gunst och nåd hava tagit och undfångit, och taga och undfå med detta vårt öppna brev våra älskliga borgare i vår köpstad Kunghälla, och allt deras gods, hjon och tjänare uti vårt konungsliga värn, hägn, tröst och beskärm, att försvara och fördagtinga till alla rätta mål, och uppå det att förenämnde vår köpstad. Kunghälla må desto ytterligare förbättras, så unne vi dem ...". (källa)
  4. Den forna borgen i Sölve är idag en ruin. Det skriftliga källmaterialet börjar med att borgen, i folkmun Sölvesborgs slott, omnämns 1343. År 1394 dagtecknar ärkebiskop Jacob Gertsen (Ulfstand) ett brev från Sölvesborg. När borgen fungerade utgjorde Sölvesborg ett slottslän. I dag kvarstår den höga borgkullen och mindre rester efter det väldiga centraltornet samt källargrunder. Borgen eldhärjades vid flera tillfällen under striderna mellan svenskar och danskar, och efter att stadens förlorade stadsprivilegier kom borgen att förfalla och dess vallgravar försvann. Under följande sekler plundrades borgen på sitt tegel, som användes för att bygga nya hus. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.