Direktör Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder direktör, varianter, uttal och böjningar av direktör

Direktör synonym, annat ord för direktör, vad betyder direktör, förklaring, uttal och böjningar av direktör.

Synonymer till direktör

Andra språk

Direktör på Engelska

  • director - head (of a company, administrative unit), assistant to the director, senior administrative officer, administrator, director-general

Hur används ordet direktör

  1. Rådstitlarna stadfästes av Finlands president efter ansökan, och det är ofta större företag som ansöker för att hedra någon betrodd verkställande direktör. (källa)
  2. I Danmark utnämns kungliga hovleverantörer av drottning Margrethe II, vanligtvis bland bolagsägare, styrelseordförande eller verkställande direktör. Innehavarna har rätt att använda det danska kungliga vapnet och den kungliga kronan. Det finns idag 100 danska och sex utländska titelinnehavare. (källa)
  3. Rollen som talesperson inom ett företag, en organisation eller en myndighet kan variera. I vissa sammanhang är ledande inom organisationen, såsom en verkställande direktör eller styrelseordförande, den naturliga talespersonen för verksamheten. Om verksamheten har egna informatörer eller medarbetare som är speciellt ansvariga för mediakontakter kan uppdraget läggas på befattningar som informationsdirektör, informationschef eller presschef. Även pressekreterare kan fylla den funktionen inom verksamheter som de företräder. (källa)
  4. Koncernchef är en företagsledare som är chef för en koncern. I regel är koncernchefen den som är verkställande direktör i det aktiebolag som är moderbolag i koncernen. Därför anges befattningen ofta som "verkställande direktör och koncernchef". (källa)
  5. Konstnärsnämnden leds av en styrelse med högst elva ledamöter. De utses av regeringen, varav fem kan tillsättas efter förslag från konstnärsorganisationer. Nämnden har 20 medarbetare inom sitt kansli varav sex inom det internationella programmet Iaspis. Inom nämnden finns även Internationella Dansprogrammet (KID). Ordförande i Konstnärsnämndens styrelse är Jesper Larsson och direktör för myndigheten är Anna Söderbäck. (källa)
  6. Ledningen leds av en verkställande direktör VD är i allmänhet en grupp av individer på den högsta nivån i organisationen som har det dagliga ansvaret att sköta företaget. De håller specifika verkställande befogenheter med stöd av bolagsstyrelsen. Det finns oftast en högre ansvarsnivå, som till exempel en bolagsstyrelse och de som äger företaget (aktieägarna), men de fokuserar på att hantera de övergripande och strategiska områdena i stället för dag-till-dag aktiviteter i verksamheten. Den verkställande ledningen består vanligtvis av cheferna för företagets produkt och / eller geografiska enheter och av funktionella chefer som ekonomichef, operativ chef och strategichef. I mindre företag kan vd och ägare vara samma person och i de minsta aktiebolagen är denna vanligen även styrelsens ordförande. (källa)
  7. På Dramatens affischer genomfördes dock inte reformen förrän efter direktör Edholms avgång hösten 1881. (källa)
  8. Omfattningen av det ansvar en minister har skiljer sig mellan olika länder, men de i flesta länder tillämpas ett system där ministern även är högste myndighetschef för hela den underlydande förvaltning som hör till ministeriet, analogt med en verkställande direktör och koncernchef i näringslivet, och sålunda har laglig befogenhet att enrådigt detaljstyra och ingripa i enskilda ärenden. Exempelvis kan USA:s försvarsminister detaljstyra och ingripa i alla ärenden i den jättelika förvaltning som USA:s försvarsdepartement utgör, så länge det inte finns uttryckliga hinder i form av lag stiftad av USA:s kongress, rättsfallspraxis eller befallning från USA:s president. (källa)
  9. Ministerstyre är en term som innebär att en minister i vissa länder har rätt att detaljstyra den del av förvaltningen som lyder under ministern, ungefär som en verkställande direktör i ett företag. När ministerstyre råder är ministern den som har det yttersta ansvaret för alla beslut och handlingar som företas inom sitt departement eller ministerium (ministerförvaltning) inför den lagstiftande församlingen, regeringschefen eller statschefen, till exempel kan en minister gå in i enskilda ärenden, åsidosätta underlydande tjänstemän och fatta slutgiltiga beslut. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.