Dualisform Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dualisform, varianter, uttal och böjningar av dualisform

Dualisform synonym, annat ord för dualisform, vad betyder dualisform, förklaring, uttal och böjningar av dualisform.

Vad betyder och hur uttalas dualisform

Dualisform uttalas du|al|is|form och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av dualisform

Singular

dualisform
obestämd grundform
dualisforms
obestämd genitiv
dualisformen
bestämd grundform
dualisformens
bestämd genitiv

Plural

dualisformer
obestämd grundform
dualisformers
obestämd genitiv
dualisformerna
bestämd grundform
dualisformernas
bestämd genitiv

Dualisform är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet dualisform

  1. Somliga språk har också, förutom singularis och pluralis ett dualisnumerus, som innebär speciella tvåtalsformer. Det kan gälla både substantiv och pronomen. I Norden har vi haft dualisformer som vit och it för första respektive andra person. (källa)
  2. Svenskan har utvecklats ur ett språk som hade skilda former i singular, dualis och plural. Undan för undan sammanföll dualis- och pluralformerna, men i fornsvenskan skilde man fortfarande exempelvis på vit ("vi två") och vir eller vi ("vi tre eller flera"). Den moderna svenskan innehåller rester av dualisböjning – formerna ögon och öron – men de fungerar idag som pluralformer. Däremot fungerar det separata ordet "båda" semantiskt som om det hade varit en suppletiv dualisform av ordet "alla". Med andra ord väljer man ordet "båda" i stället för "alla" i sådana sammanhang där ordet syftar på två av något. (källa)
  3. De australiska språken saknar ljuden s, f, ch och sch. De skiljer inte heller på ljudande och ickeljudande som p och b samt t och d. Språken har dualisformer (tvåtal) utöver singularis och pluralis för pronomen och språken är ergativa. Räkneorden är svagt utvecklade och man har ofta bara räkneord för 1 och 2. (källa)
  4. I fornpersiskan användes främst formerna i första och tredje person. Den enda dualisform som användes var ajīvatam 'båda levde'. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.