Eldfast Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder eldfast, varianter, uttal och böjningar av eldfast

Eldfast synonym, annat ord för eldfast, vad betyder eldfast, förklaring, uttal och böjningar av eldfast.

Vad betyder och hur uttalas eldfast

Eldfast uttalas eld|fast och är ett adjektiv; n. eldfast, -a.

Ordformer av eldfast

Böjning (i positiv) eldfast en ~ + subst. eldfast ett ~ + subst. eldfasta den/det/de ~ + subst.

Eldfast är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet eldfast

  1. Ugnens överdel är belagd med en blandning av eldfast lera och sand för att ugnen ska hålla jämn värme. Spisens ugn blir upp till 300 grader varm. (källa)
  2. En kamin som väger mindre än 200 kg räknas som lätt eldstad och kan ofta placeras fritt på golvet. En kamin som väger mer än 200 kg räknas som tung eldstad och behöver ett fundament. För att förhindra eldsvådor bör golvet framför kaminen och angränsande tak och väggar förses med brandskydd bestående av eldfasta material såsom tegel, sten, betong eller plåt. (källa)
  3. Olivin kommer till användning som formsand vid stålgjutning eller som råämne till eldfast tegel. (källa)
  4. En kupolugn är en ugn i form av ett cylindriskt schakt byggt av eldfast tegel infodrad med eldfast material. Kupolugnen är en ugn för kontinuerlig smältning av gjutjärn. Efter att man har tänt ugnen lastas järn och kol upptill. Detta kallas att beskicka. Efter ett tag när kolen har tagit sig blåser man in luft genom rör (formor) i den nedre delen av ugnen tills järnet börjar smälta. Därefter öppnar man ett mindre hål i botten på ugnen varur järnet rinner in i en skänk, och efterhand som det smälta järnet rinner ur ugnen så fyller man på ugnen upptill med järn och koks samt en smula kalksten. Kalkstenen tillsätts för att separera slaggen från järnet. (källa)
  5. Eldfast lera har en grå eller gråsvart naturlig färg men blir vit eller ljusgul vid bränning. Den klarar av mycket höga temperaturer utan att smälta och används därför till deglar samt till tegel (eldfast tegel) för uppförande av smältugnar. Om leran inte är fullt eldfast, utan sintrar eller förglasas vid höga temperaturer kallas den för klinkerlera och används till bland annat trottoar- och golvklinker. I Sverige förekommer denna typ av lera tillsammans med stenkolslager i Skåne. (källa)
  6. Beståndsdel i eldfast tegel. (källa)
  7. Muffelugn är en ugn där det material som skall upphettas anbringas i ett slutet rum (muffel) av eldfast material. (källa)
  8. Näver kallas ibland för naturen eget kompositmaterial: Veden klyvs på längden, men nävern rivs på bredden. Så blir björken starkare. När det antänds alstras en stark hetta som snabbt sätter fart på lägerelden. Om nävern å andra sidan viks och fylls med vatten kan den läggas på lägereldens glöd utan att antändas. Då fungerar den som kastrull och kaffepanna. Denna dubbla egenskap hos nävern – ett av de allra bästa tändmaterialen och samtidigt ett regnsäkert och eldfast naturmaterial. (källa)
  9. Retorter användes industriellt vid torrdestillation av stenkol för att producera stadsgas i gasverk. Som biprodukt fick man koks. Än idag förekommer retorter som produktionskärl i vissa tillämpningar, till exempel vid framställning av träkol eller till pyrolytisk behandling av oljeskiffer. De blir då oftast inrättade som serier av stålbehållare, invändigt beklädda med eldfast material. (källa)
  10. En degel är en eldfast behållare som bland annat används inom kemi och metallhantering. Den är tillverkad av till exempel järn eller speciellt porslin och används för att smälta eller transportera ämnen vid hög temperatur, till exempel vid kemiska försök eller vid gjutning av metaller. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.