Eluttag Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder eluttag, varianter, uttal och böjningar av eluttag

Eluttag synonym, annat ord för eluttag, vad betyder eluttag, förklaring, uttal och böjningar av eluttag.

Vad betyder och hur uttalas eluttag

Eluttag uttalas el|ut|tag och är ett substantiv.

Ordformer av eluttag

Singular

eluttag
obestämd grundform
eluttags
obestämd genitiv
eluttaget
bestämd grundform
eluttagets
bestämd genitiv

Plural

eluttag
obestämd grundform
eluttags
obestämd genitiv
eluttagen
bestämd grundform
eluttagens
bestämd genitiv

Eluttag är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet eluttag

  1. Ett grenuttag är en serie eluttag monterade i en dosa. Vissa grenuttag har en strömbrytare, andra inte. I vissa fall är strömbrytaren försedd med en glimlampa eller en lysdiod för att visa att grenuttaget är spänningssatt. (wikipedia.org)
  2. Laborationssal är en skolsal som är byggd eller iordningställd i syfte att undervisa praktiskt i naturorienterande ämnen som kemi, fysik och biologi. Dock finns oftast en svart tavla eller whiteboardtavla för genomgångar med mera. För kemi brukar lokalen vara utrustad med dragskåp och slitagetåliga bänkar. Biologiska experiment brukar använda i stort sett samma utrustning som kemisalar. Elektriska labb kan vara utrustade med jordfelsbrytare och isolationstransformator samt utmärkande kabelkanaler med jordade eluttag. Även viss underordnad datorutrustning kan finnas för att till exempel styra automatik eller elektriska motorer. Det är av största vikt att alltid tänka igenom vad man gör eftersom allvarliga olyckor lätt inträffar i laborationsmiljö. (wikipedia.org)
  3. I det gamla invasionsförsvarets Sverige (under kalla kriget 1946–1990) fanns det ett antal krigssjukhus (civilbyggnader som kunde göras om till sjukhus) förberedda, till exempel var lärarhögskolan Pedagogen utanför Göteborg i Mölndal byggd för just detta. Den breda centralkorridoren i markplanet kunde ta fyra ambulanser i bredd – två rörliga filer och två filer med stillastående ambulanser. Alla rum hade dubbla eluttag och många rum hade även uttag för syrgas etc. Ett antal dörrar dolde förråd med sjukvårdsutrustning och materiel, och på några dagar skulle lärarhögskolan kunna förvandlas till ett akutsjukhus. 2006 flyttade skolan till ny lokaler i centrala Göteborg. (wikipedia.org)
  4. Kräver ett tillgängligt eluttag (wikipedia.org)
  5. Nätspänning är den spänning som normalt finns i eluttag av standardtyp. Nätspänningen är sinusformad och anges med avseende på effektivvärde och frekvens. (wikipedia.org)
  6. Hygien: Uppvärmda lokaler, toalett, dusch, tvättplatser, eluttag hårvård, familjerum, barnhygien, matlagning, matplats, disk, klädvård, servicebyggnader, latrintömning, hunddusch. (wikipedia.org)
  7. I badrumsskåpet förvarar man hygienartiklar för tandborstning, rakning och hudvård och läkemedel. Badrumsskåp kan också ha belysning eller eluttag för rakapparater. (wikipedia.org)
  8. Före 1960-talet var nästan alla anslutningar på radio- och TV-apparater gjorda för banankontakter. Det gällde exempelvis anslutning för antenn och jord, uttag för extra högtalare och ingång för grammofon. Banankontakten passade även i de vanliga vägguttagen för el som på den tiden inte var petsäkra. Apparater och eluttag kunde alltså anslutas hur som helst med varandra, vilket kunde medföra skador på apparaterna och ibland även orsaka brand eller elektriska stötar. (wikipedia.org)
  9. Ett elstängsel förses med ström från ett elstängselaggregat som drivs antingen från ett vanligt 230 V eluttag, eller från ett 9 V- eller 12 V-batteri. Batteridrift används främst när inhägnaden ligger för långt bort från ett 230 V-uttag. Det finns även soldrivna eller vindkraftdrivna elstängsel, men dessa har funnit begränsad användning p.g.a. stöldbegärligheten. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.