Ens Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ens, varianter, uttal och böjningar av ens

Ens synonym, annat ord för ens, vad betyder ens, förklaring, uttal och böjningar av ens.

Vad betyder och hur uttalas ens

Ens uttalas ens [en´s el. e´ns] ad och är ett verb.

Ens betyder:

Ordformer av ens

Ordform(er) ens adverb

Andra språk

Ens på Engelska

 • even

Hur används ordet ens

 1. Tvivel är osäkerhet i sammanhang som tillit (vari det antar formen otillit), uppträdande, beslut eller tro. Uttrycket 'att tvivla', betyder ungefär 'att ifrågasätta ens omgivning och livserfarenheter'. (källa)
 2. Vid en puls över 80 % av ens maxpuls produceras mer mjölksyra än kroppen kan omsätta då syresättningen inte tillgodoses, det betyder att man bara kan hålla den intensiteten under en viss tid. Den pulsnivå där kroppen kan omsätta lika mycket mjölksyra som produceras kallas för pulströskel eller ibland mjölksyratröskel. 80 % av maxpuls är också den nivå då mest fett förbränns totalt. Vid 65–70 % av maxpulsen omsätter kroppen mjölksyra som effektivast. Därför brukar den här nivån användas som aktiv vila mellan intervaller när man tränar intervallträning. (källa)
 3. Genom en trygghetsregel kan det belopp man betalar till CSN sättas ned till 5 procent av ens sammanlagda inkomst (till och med det år man fyller 49), eller 7 procent av ens sammanlagda inkomst med tillägg av 20% av ens förmögenhet över 111 000 kronor (från och med det år man fyller 50). (källa)
 4. Spelbanor kallas för beatmaps. I varje beatmap kommer en låt att spelas och olika objekt kommer upp och man ska interagera med deras rytm med sitt pekdon. Det finns tre olika typer av objekt, "Hit Circles" "Sliders" och "Spinners". Det finns tre olika svårighetsgrader i osu!stream, easy, stream mode och expert mode. I "easy mode" kan man inte förlora och det kommer ganska få takter. I "stream mode" kommer det lite fler takter och man kan gå upp och ner i stream. Man startar på "medium" svårighet och om man träffar bra går man upp till hard, om man missar går man ner till easy och missar man för många där förlorar man. I "expert mode" är allting väldigt svårt, allting går fort och man förlorar väldigt lätt. Man låser upp expert mode om man får betyget A i stream mode. Det finns 6 olika betyg D, C, B, A, S och SS. Det finns även 2 specialbetyg, SH och SSH, som bara går att uppnå med modifikationerna Flashlight och / eller Hidden. Betyget avgörs nästan bara av ens "accuracy", som i sin tur avgörs av hur många av varje Hit-Score man får. Det finns tre olika sorters Hit-Score: miss, 50, 100 och 300 poäng. Ens Hit-Score avgörs hur bra tajmning man har när man trycker på en Hit-Circle, hur väl man följer en Slider och hur bra man snurrar en Spinner. Hit-Score är procentbaserat, där 100 % är då man har träffat alla objekt för 300, 33 % då man har träffat alla objekt för 100, och 0%, då man har missat alla objekt. (källa)
 5. Ersättningen ligger mellan 300–500 kr per inlämnat prov plus, i vissa fall, reseersättning. Summan kan betalas till ens bankkonto som man uppger till personalen, men det vanligaste är att man får pengarna direkt i handen och får signera ett intyg på att man mottagit pengarna. (källa)
 6. Kognitiva stressymtom är sådana som påverkar ens koncentration och omdöme. Man blir konstant orolig och får svårt att minnas. (källa)
 7. Betydande utvidgningar av svågerlagsbegreppet har föranletts av den romersk-katolska kyrkans uppfattning av man och hustru såsom ett kött: sålunda uppställdes begreppet andra svågerlaget, nämligen förhållandet till den, med vilken ens äkta make varit besvågrad (exempelvis ens makes styvbarn från ett föregående gifte, hustrus styvmor, hustrus brors hustru), vidare det så kallade tredje svågerlaget, det vill säga förhållandet till den, till vilken ens make stått i andra svågerlaget (till exempel makes styvfars änka). Till och med mellan mannens och hustruns släkter inbördes kunde kyrklig rättsuppfattning någon gång räkna svågerlag. Dessa utvidgade svågerlagsbegrepp har varit erkända även i vår äldre äktenskapsrätt, först 1872 (i Finland 1882) borttogs ur Giftermålsbalken regeln om rätt upp- och nedstigande andra svågerlag som äktenskapshinder. (källa)
 8. De tidiga utilitaristerna avsåg med det goda lycka eller lust och kallas därför hedonister. Ett exempel på kritik som riktats mot hedonistisk utilitarism är att handlingar som inte får mätbara försämringar för personer enligt den hedonistiska utilitarismen inte kan vara dåliga. Det spelar inte någon roll ifall min partner är trogen eller otrogen så länge det inte förändrar min, min partners eller någon annans lycka. Enligt vissa former av preferensutilitarism kan man däremot ha en preferens för att ens partner inte är otrogen, och om denna preferens dessutom är intrinsikal (man har den för sin egen skull, inte för att man blir lyckligare om ens partner inte är otrogen) så vore det moraliskt fel av ens partner att vara otrogen, allt annat lika. (källa)
 9. Puppy Linux är en Live CD-Linuxdistribution som fokuserar på användarvänlighet och prestanda. Man behöver inte speciellt kraftfull hårdvara för att använda Puppy Linux eftersom en dator på 166 MHz och 64 MB internminne räcker för att köra Puppy Linux. Själva operativsystemet är bara runt 94 MB stort och kan köras från CD eller ett USB-minne. Puppy Linux är bra om man vill få liv i en äldre dator som inte orkar med att dra Windows eller en mer krävande Linuxdistribution. Puppy Linux är även bra för att snabbt komma åt sina hårddiskar om ens vanliga operativsystem kraschat. Eftersom Puppy Linux körs helt och hållet från RAM-minnet så är operativsystemet inte ens beroende av en hårddisk för att kunna köras, man kan spara sin data till USB-minne eller en CDRW-skiva. Puppy går även att köra från en zipdrive eller genom emulation. Det går till och med att starta sin Puppy Linux-installation från diskett om man skulle vilja det. Puppy Linux läser även NTFS-formaterade diskar direkt, detta gör att man kan ha en ganska liten virtuell hårddisk och spara det mesta till ens vanliga partitioner, vilket är att rekommendera. (källa)
 10. Transgender är ett av de sätt att förhålla sig till könsidentitet som ofta inryms i begreppet transperson, och förkortas ofta till TG. Att vara transgender är inte i sig en könsidentitet, det är ett begrepp för att beskriva hur ens könsidentitet, man eller kvinna, förhåller sig till ens kroppsliga gestalt och ens sociala omgivning. Transgender som identitetsbegrepp har letat sig in i svenskan sedan förmodligen sent nittiotal, men personer som skulle kunnat beskriva sig som transgender har förmodligen alltid funnits, eller åtminstone så länge som människor varit medvetna om kön på ett begreppsligt plan. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.