Enskild Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder enskild, varianter, uttal och böjningar av enskild

Enskild synonym, annat ord för enskild, vad betyder enskild, förklaring, uttal och böjningar av enskild.

Synonymer till enskild

Vad betyder och hur uttalas enskild

Enskild uttalas en|skild [e´n-] och är ett adjektiv.

Enskild betyder:

Ordformer av enskild

Böjning (i positiv) enskild en ~ + subst. enskilt ett ~ + subst. enskilda den/det/de ~ + subst. enskilde den ~ + mask. subst.

Enskild är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet enskild

  1. cheil matzav) en reguljär enhet för försvar av en specifik zon, stad, provins, fort eller till och med en enskild byggnad. (källa)
  2. German – en enskild medlem av ett germanfolk, se germaner. (källa)
  3. Giftstruma kan uppkomma av flera orsaker. Den vanligaste orsaken är att hela sköldkörteln överproducerar tyroideahormon. Detta kallas Graves sjukdom. Mindre vanligt är att en enskild eller flera knölar i sköldkörteln framkallar en ökad hormonsekretion, vilket kallas knölstruma. Tyreoidit (inflammation i sköldkörteln) kan också leda till giftstruma. Många kliniska tillstånd leder till att sköldkörtelvävnaden ökar produktionen av tyroideahormon, däribland posttraumatisk stress. Det förekommer att personer med anorexia nervosa under viktuppgången vid tillfrisknande har en övergående giftstruma. Sköldkörtelsjukdomar har en ärftlig komponent i det att det i samma familj kan uppkomma olika sådana sjukdomar, och drabbar oftare kvinnor än män. (källa)
  4. Enskild ställning (ofta i allmänt tal givakt) är den högsta lystringsgraden inom (svensk) militär tradition. Enskild ställning är en kroppsställning som på order intas under exercis, överlämning av trupp och liknande. Ställningen används också som hälsning i stället för honnör av trupp i formering eller av den som inte bär huvudbonad. (källa)
  5. Idrottsgren – en enskild disciplin inom idrott och sport. (källa)
  6. I Sverige är grusvägar ganska vanligt förekommande. Det handlar nästan alltid om mindre vägar där underhållet är lägre prioriterat och där trafikbelastningen är låg, som på enskild väg. Förekomsten av grusvägar varierar mellan olika områden. I Skåne och i Stockholms län är de mindre vanliga och förekommer mestadels på enskild väg. I Småland och i större delen av Norrland är de däremot vanligt förekommande även som allmän väg och utgör en stor del av det totala vägnätet. (källa)
  7. I hackerkulturen ingår även en filosofi om att programvara inte ska vara enskild egendom. Tanken om den fria tillgången och gemensamma utvecklandet av tekniken har senare utvecklats vidare av aktiva inom fri programvara. (källa)
  8. Halveringstid är den tid efter vilken en given mängd av ett ämne har minskat till hälften av sitt ursprungliga värde. Termen används ofta inom kärnfysiken för att beskriva hur snabbt ett radioaktivt grundämne sönderfaller eller inom kemin för att ange med vilken hastighet en kemisk förening sönderfaller. För en enskild instabil partikel kan halveringstiden tolkas som den tid efter vilken sannolikheten är 50% för att partikeln skall ha sönderfallit. Termen används också mer allmänt för att karakterisera någon typ av exponentiell eller icke-exponentiell avklingning. Till exempel, de medicinska vetenskaperna hänvisar till den biologiska halveringstiden för läkemedel och andra kemikalier i kroppen. (källa)
  9. Varje enskild behållare som innehåller vätska får max rymma 100 ml. Det är samtidigt inte tillåtet att till exempel medföra en behållare som rymmer 150 ml men som enbart innehåller 75 ml vätska. (källa)
  10. Verksamhetsansvarig är den person som är högst ansvarig för ett handelsbolag eller en enskild firma. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.