Enskilt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder enskilt, varianter, uttal och böjningar av enskilt

Enskilt synonym, annat ord för enskilt, vad betyder enskilt, förklaring, uttal och böjningar av enskilt.

Synonym till enskilt

Hur används ordet enskilt

  1. Gomspalt drabbar fler flickor än pojkar. Tillståndet förekommer enskilt eller i kombination med läpp- och käkspalt. (källa)
  2. Grammatik (Från grekiska: γραμματική, grammatikí) är det regelsystem för språk som beskriver hur morfem (orddelar) kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Ordet används dels om det underliggande regelsystem som varje talare av ett enskilt språk omedvetet eller medvetet lärt in, dels om den gren av språkvetenskapen som studerar hur sådana regelsystem är uppbyggda och slutligen om beskrivningar av sådana regelsystem nedskrivna i till exempel en bok. (källa)
  3. Den judiska liturgin består av böner och recitationer beskrivna i siddur, en judisk bönebok vars namn kan härledas från ordet seder som betyder just ordning. Siddur innehåller de dagliga bönerna och böner för många särskilda tillfällen, med förklaringar hur recitationen ska gå till. Eftersom vissa gudstjänstmoment kräver att ett visst minsta antal troende är närvarande (minjan) finns också anvisningar för vilka böner som kan läsas enskilt. Större delen av den judiska liturgin sjungs och många synagogor har en särskild försångare, hazzan. (källa)
  4. I Internetåldern har många samarbetsprojekt utvecklats där olika sorts information spritts utan krav på enskilt ägandeskap. Ibland står dessa projekt i strid med allmänna lagar (exempel: olaglig fildelning), ibland utvecklas de via nya licenskoncept (exempel: Wikipedia och andra Creative Commons-relaterade projekt). Från engelskan har avledda begrepp som hackathon (sammankomst av hackare) och editathon (jämför skrivstuga) spritts vidare. (källa)
  5. Holism (av grekiska holos, "hel", "odelad") är i allmän bemärkelse ett filosofiskt betraktelsesätt att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. Motsatsen till holism är reduktionism, atomism och metodologisk eller vetenskapsteoretisk individualism. Holism är också ett centralt begrepp för helhetstänkande inom andlighet, natur– och alternativforskning och politisk ideologi syftande till en helhetssyn, Benämningen lanserades på 1920-talet av den sydafrikanske filosofen och politikern Jan Smuts. (källa)
  6. Hobby kan utföras enskilt eller i grupp, och kan organiseras i ideella föreningar. Med hobby avses i synnerhet sådant man gör på fritiden där sysselsättningen har privat eller trivial natur, inte är ansvarskrävande, och inte bringar några särskilda extrainkomster (jämför binäring). Så kan exempelvis slöjd skiljas från att vara hantverkare, från manufakturer, och från industrier. Hobbyverksamhet sammanförs ofta med den personliga sfären, till skillnad från utåtriktade ämnen som politik eller religion vilka berör samhället, så exempelvis vid kategoriseringen av bloggar. Svenska akademiens ordbok definierar "hobby" som 'favoritsysselsättning' eller 'vurm'. (källa)
  7. Hundkäx är en ganska storväxt (50–150 centimeter) bienn eller kortlivat flerårig ört med en kraftig, om än spröd, kraftigt grenad och ihålig stjälk. Stjälken är upprätt, fårad och nedtill hårig. Blommorna är små, vita till gräddvita, och samlade i flera blomställningar som blommar i maj-juni. Blomställningen är en dubbel flock sammansatt av 7–16 flockskaft som övergår till småflockar med 4–8 blommor. Hundkäx saknar allmänt svepe men har enskilt svepe av 3–7 svepeblad med håriga bladkanter. Blommor i allmänhet större i flockens utkant. Frukten är långsträckt, glänsande svartbrun, 8–10 millimeter och har ett kort spröt. Bladen är två till tre gånger parflikiga med en triangulär bladskiva som ofta uppfattas som grönglänsande. Bladskaften är ej ihåliga och hjärtformade. Roten är en något grenad 10–15 centimeter lång pålrot. (källa)
  8. Grupparbeten och enskilt arbete som redovisas muntligt och/eller skriftligt. (källa)
  9. Antagandet att dokument är antingen relevanta eller irrelevanta går dels att ifrågasätta för varje enskilt dokument: vissa är mer innehållsdigra än andra, men också för en samling dokument, där inte varje dokument i en serie är lika värdefullt som andra. Nyare modeller använder därför ofta flervärda relevansbedömningar, som till exempel irrelevant-marginellt relevant-ganska relevant-mycket relevant. (källa)
  10. Jordbruksmark tar i dag upp en stor del av jordens yta och påverkar miljön på flera sätt. Jordbruk är den enskilt största miljöförstörande faktorn bland annat genom erosion, övergödning, bekämpningsmedel, köttproduktion, global uppvärmning och markavvattning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.