Ental Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ental, varianter, uttal och böjningar av ental

Ental synonym, annat ord för ental, vad betyder ental, förklaring, uttal och böjningar av ental.

Vad betyder och hur uttalas ental

Ental uttalas en|tal och är ett substantiv.

Ordformer av ental

Singular

ental
obestämd grundform
entals
obestämd genitiv
entalet
bestämd grundform
entalets
bestämd genitiv

Plural

ental
obestämd grundform
entals
obestämd genitiv
entalen
bestämd grundform
entalens
bestämd genitiv

Ental är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet ental

  1. De vertikala stavarna eller trådarna (se bilden till höger) representerar, räknat från höger till vänster, ental, tiotal, hundratal etc. (källa)
  2. Grundtal bildas i svenskan med hjälp av de enmorfemiga orden för talen 1 till 12, tjugo, hundra och tusen (med rötter i fornsvenskan), samt de inlånade orden miljon och miljard. För mycket höga tal används normalt tiopotenser, men även andra mer eller mindre etablerade benämningar förekommer (se mycket stora tal). Orden för talen mellan 13 och 19 bildas från motsvarande ental med suffixet -ton, eventuellt med vokalbortfall (nitton) eller allomorfer (fjorton). Övriga räkneord bildas genom sammansättningar av de ovannämnda räkneorden, till exempel åttatusenfyrahundrasextiotre (8463). (källa)
  3. Noggrannare uttryckt är ett lexem den minsta betydelseenheten inom ett språks semantiska system. Lexerna av lexemet ʙɪʟ ovan har alla samma semantiska grundbetydelse, men detaljer varierar, som skillnaden mellan ental och flertal (en bil – bilar). Begreppet lexem myntades därför att begreppet ord är mångtydigt, och lingvister ville ha en term för den minsta icke reducerbara betydelseenheten. (källa)
  4. Menuetten och trion kom småningom att bli en standardingrediens i den tre- eller fyrdelade klassiska sonat- och symfoniformen. I tidiga två- och tresatsiga pianosonater var en menuett rätt ofta finalsats (i Sverige till exempel hos Johan Wikmanson). Den förste som regelbundet skrev symfonier med menuett var Johann Stamitz. Både Haydn och Mozart brukade ha en menuett som tredje sats i sina symfonier. Efterhand tog sig tonsättarna större friheter med dessa menuetter som inte var avsedda för dans - kunde skriva dem i tvåtakt, ersätta den graciösa stämningen med en burlesk och lössläppt för att bättre balansera övriga satser - och började då också kalla dem scherzi, i ental scherzo. Formen, med trion i mitten, behöll man dock nästan alltid. Scherzot kom att ersätta menuetten ungefär vid Beethovens tid, men själva scherzo-formen kan dock spåras så långt tillbaka som till Haydn. (källa)
  5. De av notarierna upprättade urkunderna har i dessa länder trovärdighet som offentliga urkunder, dvs deras innehåll anses som juridiskt sant, tills motsatsen bevisas. Notariatinstitutionen anses ha sitt ursprung från det romerska riket. Med de romerska notarii (ental notarius) har notariatinstitutionen dock endast namnet gemensamt. Institutionen fortlevde och utvecklades under medeltiden i Italien. Från Italien utbredde den sig till andra länder, såsom Frankrike och Tyskland. Till grund för det franska notariatväsendet, som är det mest utvecklade, ligger en lag från 1803. (källa)
  6. Exempel: ordet "datorer" är (böjt) i pluralis (är en plural), och "dator" är i singularis, dvs. ental. Förkortas i ordböcker som pl. (källa)
  7. Räkneord bildas med hjälp av de enmorfemiga orden för talen 1 till 12, tjugo, hundra och tusen (med rötter i fornsvenskan), samt de inlånade orden miljon och miljard. För mycket höga tal används normalt tiopotenser, men även andra mer eller mindre etablerade benämningar förekommer (se mycket stora tal). Orden för talen mellan 13 och 19 bildas från motsvarande ental med suffixet -ton, eventuellt med vokalbortfall (nitton) eller allomorfer (fjorton). Övriga räkneord bildas genom sammansättningar av de ovannämnda räkneorden, till exempel åttatusenfyrahundrasextiotre (8 463). (källa)
  8. Förut i Kina använde man räknestavar. Man hade Hengstavar och Tsungstavar. Fram till nummer fem är Heng och Tsung rätt lika förutom att Heng är stående stavar och tsung är liggande. Även sex till nio ärätt lika förutom det att man har vänt på dem. Heng representerade ental, hundratal, tiotusental etc., medan Tsung representerade tiotal, tusental, hundratusental etc. Skriver man ett årtal ex. 1482, skrivs 4 och 2 i Heng och 1 samt 8 skrivs i Tsung. (källa)
  9. Singularis (ental) är ett numerus som betecknar ental. Det ställs i de flesta språk mot pluralis (flertal). I vissa språk finns även särskilda ordformer för tvåtal (dualis) och tretal (trialis). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.