Entropi Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder entropi, varianter, uttal och böjningar av entropi

Entropi synonym, annat ord för entropi, vad betyder entropi, förklaring, uttal och böjningar av entropi.

Synonym till entropi

Vad betyder och hur uttalas entropi

Entropi uttalas en|tropi [en-, -pi´] och är ett substantiv -n.

Entropi betyder:

Ordformer av entropi

Singular

entropi
obestämd grundform
entropis
obestämd genitiv
entropin
bestämd grundform
entropins
bestämd genitiv

Entropi är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Entropi på Engelska

 • entropy, enthropy

Hur används ordet entropi

 1. Skälet till att gummisnoddar är elastiska är på grund av gummits skiftande entropi. När entropin i polymererna som bygger upp gummisnodden är som högst har gummisnodden sin grundform. När man drar ut gummisnodden sänks entropin i polymererna så att gummisnodden ska kunna sträcka sig åt det håll som den dras ifrån. Om man sedan släpper gummisnodden så kommer entropin att öka, på grund av den andra termodynamiska lagen, tills gummisnodden åter har sin grundform. Polymererna hålls ihop av tvärbindningar av svavel. (källa)
 2. Den så kallade statistiska informationsteorin grundlades i mitten av 1900-talet av Claude Shannon som en del av en kommunikationsteori han utvecklade, där det informationsteoretiska begreppet entropi har en central roll. I hans teori är informationsmått ett mått på den ökade bestämningsgrad man erhåller då en mängd möjliga alternativ reduceras till en mindre mängd alternativ. Denna mäts som logaritmen av kvoten mellan antalet alternativ före och efter reduktionen. (källa)
 3. Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner. Kemin undersöker olika typer av atomer, joner, molekyler, kristaller och andra tillstånd av materia, antingen för sig eller i kombination, vilka involverar begreppen energi och entropi i relation till spontaniteten hos kemiska processer. (källa)
 4. Entropi – fysikalisk tillståndsfunktion. (källa)
 5. Entropi (informationsteori). (källa)
 6. Magnetohydrodynamiken är läran om hur ledande vätskors flöde i magnetfält och deras påverkan på dessa. MHD beskriver alltså inte bara klassiska plasman utan även vissa andra medier, till exempel flytande metaller som kvicksilver. I MHD-beskrivningen karaktäriseras plasmat av sin täthet, hastighet och konduktivitet i varje punkt och tid, och eventuellt också av sin temperatur, entropi och andra termodynamiska storheter. MHD är en mycket användbar teori, vars giltighet för plasman kan visas för fenomen på tillräckligt långa tids- och rumsskalor. Ett viktigt resultat från MHD-teori är existensen av Alfvénvågor, vilka har frekvens långt under jonernas gyrofrekvens. Vågor på högre frekvenser klarar teorin inte av, eftersom elektroners och joners olika tröghet då leder till att de rör sig på helt olika sätt. (källa)
 7. Temperatur definieras som förändringen i inre energi av entropin. (källa)
 8. En isentrop process sker vid konstant entropi S. (källa)
 9. Enligt termodynamikens andra huvudsats ökar alltid entropin S för en spontan reaktion. En följd av att entropin ökar är att även oordningen gör det, alltså kan man säga att entropi är ett mått på oordning (ex. värmerörelse som strävar till att utjämna värmeskillnaderna som orsakats av att ämnen blandats, eller att stora molekyler blir sönderdelade till många små). Med oordning menar man oordnad energi (värmeenergi), det vill säga energi som man inte kan använda till arbete. Detta till skillnad från exergi, som är så kallad ordnad energi (ex. mekanisk energi). Denna användbara exergi minskar hela tiden i takt med att entropin ökar. Observera dock att energin i universum är konstant. (källa)
 10. Entropi är en fysikalisk tillståndsfunktion, betecknad S. Inom statistisk mekanik kan den ses som ett mått på sannolikheten för att ett system skall inta ett visst tillstånd, inom termodynamik snarare som ett mått på hur mycket av värmeenergin i ett system som inte kan omvandlas till arbete. Entropibegreppet används dessutom inom statistik, informationsteori, psykologi, och teorier om sinnet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.