Ertappa Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ertappa, varianter, uttal och böjningar av ertappa

Ertappa synonym, annat ord för ertappa, vad betyder ertappa, förklaring, uttal och böjningar av ertappa.

Synonym till ertappa

Vad betyder och hur uttalas ertappa

Ertappa uttalas er|tappa [e´- el. ä´-] och är ett verb -de.

Ertappa betyder:

Ordformer av ertappa

Aktiv

ertappa
infinitiv
ertappar
presens
ertappade
preteritum
ertappat
supinum
ertappande
presens particip
ertappa
imperativ

Passiv

ertappas
infinitiv
ertappas
presens
ertappades
preteritum
ertappats
supinum

Perfekt particip

ertappad en
~ + subst.
ertappat ett
~ + subst.
ertappade den/det/de
~ + subst.

Ertappa är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Ertappa på Engelska

  • catch - the boy was caught stealing a radio

Hur används ordet ertappa

  1. Afrodite var redan gift med en annan gud, Hefaistos men det var inget som det älskande paret bekymrade sig om. Hantverkarguden Hefaistos var väl medveten om sin hustrus otrohet och han beslutade sig för att avslöja dem inför de andra gudarna. Han smidde ett vackert nät som var lika tunt och lätt som spindelväv men lika starkt som diamanttrådar. När paret låg i bädden ovetande om att Hefaistos närmade sig, blev de fångade av nätet som han kastade över dem. Triumferande över att ha lyckats ertappa dem på bar gärning kallade han till sig de andra gudarna för att de skulle bevittna brottet. Men istället för att fördöma det generade paret skrattade de bara åt honom. Hermes och Apollon retades också med honom att det vore värt skammen att bli ertappad om man fick älska med Afrodite. Ares släpptes först när han lovade att betala skadestånd till Hefaistos. (källa)
  2. Medan nu Israels barn var i öknen, ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen. Och de som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom inför Mose och Aron och hela menigheten. Och då det inte var bestämt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar. Och Herren sade till Mose: "Mannen skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom utanför lägret." Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, som Herren hade befallt Mose. (4 Mos 15:32-36). (källa)
  3. Inom adeln ansågs det naturligt att en kvinna som var gift med en man som inte kunde tillfredsställa henne sexuellt, till exempel om han var sjuklig, impotent eller mycket äldre än hon, tog sig en älskare, något som också accepterades så länge hon inte blev ertappad ("komprometterad") och utåt upprätthöll skenet. En kvinna förväntades endast välja sig älskare bland sin egen samhällsklass, medan det var mer accepterat för en man att ha en älskarinna ur en annan samhällsklass än hans egen. Acceptansen var dock strängt beroende av att kvinnan inte blev avslöjad: en kvinna som blivit öppet ertappad med äktenskapsbrott blev precis som hos allmogen utsatt för social ostracism, medan samma konsekvens inte existerade för en man. Denna dubbelmoral skildras i den berömda ryska romanen Anna Karenina, där huvudpersonen är en adlig gift kvinna, vars utomäktenskapliga förhållande accepteras fram till att det blir öppet avslöjat, varefter Anna Karenina anses utskämd och utsätts för social utfrysning. (källa)
  4. Beslagta jakt- och fångstredskap, fortskaffningsmedel och andra föremål som kan antas ha betydelse för utredning av brottet, om vakten ertappar någon på bar gärning, som bryter mot förbud eller föreskrifter. (källa)
  5. Trafikverket arbetar på flera fronter mot rattfylleri. Trafikverket bedriver kampanjen Don't Drink and Drive, som sträcker sig över flera år och riktar sig till ungdomar. Trafikverket bidrar också till att sprida den så kallade Skelleftemodellen, som går ut på att snabbt försöka få in en person som blivit ertappad som rattfull i ett behandlingsprogram. Rattfyllerister är ofta personer som har någon form av beroende. (källa)
  6. Det var en gång en man och en hustru, vilka sedan länge, förgäves hade önskat sig ett barn. Bredvid deras hus fanns en trädgård med blommor och örter och ingen vågade gå dit in, för den tillhörde en trollpacka, som var fruktad av hela världen. Hustrun fick se en ört i trädgården, som såg så frisk och grön ut. Eftersom hon visste att hon inte kunde få den blev hon sjuk av längtan efter den. För att bota henne tog mannen örten från trädgården men blev ertappad av trollpackan. Hon tillät mannen att ta med sig så mycket örter han ville, men satte upp ett villkor att mannen måste ge henne det barn, som hustrun föder till världen och mannen samtyckte i sin ångest till allt. Hustrun blev frisk och fick därefter en dotter. Då infann sig genast trollpackan, gav barnet namnet Rapunzel efter örten och förde med sig det bort. Rapunzel blev instängd i ett högt torn som inte hade någon dörr utan bara ett enda fönster högt ovan marken. Varje gång trollpackan ville komma upp till Rapunzel sade hon "Rapunzel här jag står, släpp ner ditt långa hår". Det kom sig av att Rapunzel hade väldigt långt hår, och detta släppte hon ner till trollpackan som då med dess hjälp klättrade upp. (källa)
  7. Sydvästra Skåne präglades på 1830-talet av ökande fattigdom. De mer besuttna kunde känna både omtanke om de missgynnade och oro för den kriminalitet och den politiska spänning som den sociala misären kunde leda till. Bildandet Råby räddningsinstitut var en av flera insatser för att möta detta hot. Föråbyhemmets initiativtagare, Axel Gustaf (Gösta) Gyllenkrok, ägare till Björnstorp och Svenstorp, fanns också en personlig bakgrund. Hans son Gustaf var officer vid husarregementet i Malmö och hade 1828 blivit ertappad med en stöld. Han tvingades att lämna regementet och ta tjänst utomlands. Inte heller Gustafs två bröder var några dygdemönster. De ägnade sig åt hasardspel och drog på sig skulder. För Gösta Gyllenkrok blev det något av en livsuppgift att rädda unga människor undan kriminalitet. Han började att studera hur man förebygger ungdomsbrottslighet och hjälper dem som kommit på orätta vägar. Sommaren 1838 besökte han Das Rauhe Haus utanför Hamburg, en institution för ungdomsbrottslingar. Den hade grundats av Johann Hinrich Wichern och byggde på pedagogen Pestalozzis idéer och dennes tro på människans inneboende godhet. Gyllenkrok tog starkt intryck och ville pröva något liknande i Sverige. (källa)
  8. Under 2017 anmäldes 16 519 vapenbrott (brott mot knivlagen inkluderat). Mörkertalet är dock stort och många vapenbrott ertappas i samband med polisens ingripande vid andra typer av brott som t.ex. misshandel och rån. (källa)
  9. Olovligt fiske, ibland kallat tjuvfiske, är ett brott mot fiskelagen (1993:787) som utreds av polis och åklagare och vanligtvis beivras med böter. Fisketillsynspersoner kontrollerar att de som fiskar har fiskekort och följer gällande lagar och regler. De kan anmäla fiskebrott och har rätt att som bevis ta fiskeutrustning och fångst i beslag om någon ertappas på bar gärning. Vid fällande dom kan tjuvfiskaren bli av med beslagtagen fiskeutrustning. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.