Expansion Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder expansion, varianter, uttal och böjningar av expansion

Expansion synonym, annat ord för expansion, vad betyder expansion, förklaring, uttal och böjningar av expansion.

Synonymer till expansion

Vad betyder och hur uttalas expansion

Expansion uttalas ex|pans|ion [-an?o´n el. -a??-] och är ett substantiv -en.

Ordformer av expansion

Singular

expansion
obestämd grundform
expansions
obestämd genitiv
expansionen
bestämd grundform
expansionens
bestämd genitiv

Expansion är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Expansion på Engelska

  • expansion - potential for expansion

Hur används ordet expansion

  1. Havets vattennivå är inte helt konstant utan har ökat 16 cm mellan år 1900-2000, med en ungefärlig ökning på 1,7 mm/år under 1950-2010, mest på grund av expansion av vattnet på grund av ökande temperatur, och på grund av smältande glaciärer. Men när vattnet värms upp expanderar det. Det finns oro för en snabbare höjning på grund av global uppvärmning och snabbare avsmältning av glaciärer. Det skulle skapa både enorma byggkostnader, och översvämningskatastrofer bl.a. för att havsytan tillfälligt och lokalt kan stiga flera meter i samband med orkaner (högst 1 m i Sverige). Enligt en beräkning som gjorts av en tillsatt kommitté (som återges på engelska i artikeln Sea level rise) kommer havsnivån att ligga 0,1-0,8 meter högre år 2100 jämfört med år 1990. Det finns osäkerhetsfaktorer i beräkningen. (källa)
  2. Processen går till på det viset att lymfocyter i cirkulationssystemet och lymfknutor exponeras för främmande antigen via så kallade antigenpresenterande celler (dendritiska celler, makrofager eller B-celler). Den B-cell som exponeras för antigenet och har specificitet för det genomgår klonal expansion, det vill säga celldelning. Inom loppet av dygn finns en mängd lymfocyter som alla har förmåga att binda och producera antikroppar mot det främmande antigenet. (källa)
  3. Med inkan Pachakutiqs (nionde inkan) styre börjar Inkarikets eller Tawantinsuyus egentliga historia. Under Pachakutiq, som man brukar räkna som Inkarikets förste historiske härskare, inte bara erövrades och inkorporerades en rad områden och samhällen utan framförallt organiserades landet på ett sådant sätt, inte minst militärt, att det möjliggjorde Inkarikets expansion och starka ställning under de kommande åren fram tills de spanska erövrarna – conquistadorerna – anlände 1532. (källa)
  4. Expansion - Nyinvesteringar för att öka kapaciteten, eller försäljningen. (källa)
  5. Med en avgasturbo, som utnyttjar gratisenergin i avgasernas expansion. Turbon består av en avgasturbin och en luftfläkt på samma axel. Den ger högre tryck vid högre varv och har dessutom en fördröjning vid acceleration. Dessa nackdelar kan i viss mån kompenseras (se artikeln avgasturbo). En avgasturbo kombineras ofta med en laddluftkylare som sänker den komprimerade luftens temperatur och därför enligt allmänna gaslagen ökar syrehalten och effekten ytterligare. (källa)
  6. För att skapa ett nominellt mått används ett minimum av olika passbitar som staplas och sammanfogas för att skapa det önskade referensmåttet. När flera block ska sammanfogas tas de upp från sin förvaringslåda, rengörs från överflödig vaselin- eller oljefilm, skjuts och pressas samman samtidigt som de vrids över till en linjerande rektangulär stapelform. På grund av sin höga ytnoggrannhet och planhet hjälper lufttrycket till hålla bitarna samman ihop med andra adhesionskrafter. Passbitar är kalibrerade för att vara korrekta vid 20 ° C (68 ° F) och bör hållas vid denna temperatur vid noggrannare mätning, för att minimera effekterna av termisk expansion. Det förekommer också kombinationer med stål och keramiska bitar där slitageblock av keramik kan anbringas i en stapelände, för att skydda för mekaniskt slitage vid måttöverföringar. (källa)
  7. En kompoundångmaskin är en variant av en ångmaskin, i vilken ångan utvidgas i två eller flera faser. I strikt mening står begreppet kompound endast för tvåfas- eller dubbelexpansion, men begreppet används vanligen också för ångmaskiner med expansion i tre eller fyra faser. (källa)
  8. Begreppet konceptuell konst innebar en expansion av begreppet konst på flera plan. Det är en konstform baserad på att idén, eller konceptet, tar överhanden över materiella eller estetiska överväganden. Den hade sina rötter i avantgardistiska rörelser under 1900-talets första hälft, exempelvis dadaism, fluxus, happening, minimalism och liknande institutionskritiska förhållningssätt. Ofta framhålls Marcel Duchamps praktik som en utgångspunkt. Ursprungligen var rörelsen en radikal företeelse som kritiserade den moderna konstens fokus på formalism och medium. Den propagerade för en konst som fokuserade på sociala och politiska frågor och var till sin form den första globala konströrelsen, eftersom den bestämt vände sig mot en västerländsk formkanon. Detta påstående har dock kritiserats, för trots att rörelsen uppstod på många platser vid ungefär samma tidpunkt, har ändå de engelskspråkiga konstnärerna kommit att inta en dominerande ställning. Detta har senare resulterat i försök att lyfta fram "bortglömda" konceptkonstnärer runt om i världen. (källa)
  9. Till exempel: Likheten i den södra kontinentens geologiska utseende hade lett Roberto Mantovani till antagandet 1889 och 1909 att alla kontinenter en gång hade fått bildat en superkontinent (numera känd som Pangaea). När det gäller tidigare ståndpunkter om de södra kontinenterna, konstaterade Wegener själv likheten mellan Mantovanis och hans egna kartor. Genom vulkanisk aktivitet på grund av värmeutvidgning bröts denna kontinent sönder, och de nya kontinenterna drev ifrån varandra på grund av fortsatt expansion i sprickzonerna, där nu haven ligger. Men, detta ledde Mantovani till att föreslå en Teori om en expanderande Jord, vilken nu anses överspelad. Någon form av kontinentaldrift med konstant värde på Jordens radie föreslogs av Frank Bursley Taylor som 1908 (publicerat 1910) föreslog att kontinenterna drogs mot ekvatorn genom ökad dragningskraft från månen under krita, och så skapades Himalaya och Alperna på södra halvklotet. Wegener sagt att av alla dessa teorier, hade Taylors teori (om än inte fullt utvecklad) de flesta likheterna med hans egen teori. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.