Expropriationsdomstol Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder expropriationsdomstol, varianter, uttal och böjningar av expropriationsdomstol

Expropriationsdomstol synonym, annat ord för expropriationsdomstol, vad betyder expropriationsdomstol, förklaring, uttal och böjningar av expropriationsdomstol.

Vad betyder och hur uttalas expropriationsdomstol

Expropriationsdomstol uttalas ex|propri|at|ions|dom|stol och är ett substantiv.

Ordformer av expropriationsdomstol

Singular

expropriationsdomstol
obestämd grundform
expropriationsdomstols
obestämd genitiv
expropriationsdomstolen
bestämd grundform
expropriationsdomstolens
bestämd genitiv

Plural

expropriationsdomstolar
obestämd grundform
expropriationsdomstolars
obestämd genitiv
expropriationsdomstolarna
bestämd grundform
expropriationsdomstolarnas
bestämd genitiv

Expropriationsdomstol är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet expropriationsdomstol

  1. 4. mål om annan ersättning som enligt författning utgår av statsmedel, såvida ej författningen hänvisar den som gör anspråk på ersättning att vid tvist anhängiggöra talan hos allmän domstol eller expropriationsdomstol eller ersättning enligt författningen utgår till kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet eller fråga är om ersättning eller hittelön enligt lagen (1942:350) om fornminnen. (källa)
  2. En expropriationsdomstol var mellan 1917 och 1972 första instans i expropriationsmål. Enligt Lag om expropriation (SFS 1917:189) kunde fastighet som tillhör annan än kronan i vissa fall exproprieras "om Konungen prövar det nödigt". Expropriationsmålen instämdes till underrätten i den ort där fastigheten var belägen och det ålåg en särskild expropriationsnämnd att bestämma expropriationsersättningen. I enlighet med Lag (1949:663) angående ändring i lagen den 12 maj 1917 (189) om expropriation, inrättades särskilda expropriationsdomstolar som första instans i expropriationsmål. § 14 stadgar att en sådan expropriationsdomstol skulle finnas för varje domsaga eller stad med rådhusrätt. Expropriationsdomstol skulle enligt § 15 ledas av ortens ägodelningsdomare och därutöver bestå av fyra ledamöter. Av de senare skulle två vara särskilda expropriationstekniker (utsedda av Konungen eller särskild myndighet), och två nämndemän från orten. Lag om expropriation (1917:189) ersattes 1972 av Expropriationslagen (1972:719), vilken innebar att fastighetsdomstol blev första domstol i expropriationsmål. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.