Expropriation Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder expropriation, varianter, uttal och böjningar av expropriation

Expropriation synonym, annat ord för expropriation, vad betyder expropriation, förklaring, uttal och böjningar av expropriation.

Vad betyder och hur uttalas expropriation

Expropriation uttalas ex|propri|at|ion och är ett substantiv -en -er.

Expropriation betyder:

Ordformer av expropriation

Singular

expropriation
obestämd grundform
expropriations
obestämd genitiv
expropriationen
bestämd grundform
expropriationens
bestämd genitiv

Plural

expropriationer
obestämd grundform
expropriationers
obestämd genitiv
expropriationerna
bestämd grundform
expropriationernas
bestämd genitiv

Expropriation är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Expropriation på Engelska

  • expropriation

Hur används ordet expropriation

  1. Rekvisitioner används ibland som en tvingande handling likt expropriation, exempelvis i krig. (källa)
  2. Tomträtt kan förekomma på område, som avdelats för att bebyggas och tillhör stat eller kommun. Likartade regler förekommer utomlands, särskilt i England och Tyskland. I äldre lagstiftning har tomträtten en förebild i de så kallade "ofria tomterna" (se ofri grund). Tomträtten ger besittningshavaren mycket starkare rätt, än vad nyttjanderätt gör, utan att själva äganderätten går från upplåtaren. Det sociala syftet är att reglera bostadsförhållandena inom samhället, utan att ägaren skall behöva sälja tomterna eller bygga själv. Skall den besittningsrätt som upplåts genom tomträtten tjäna som underlag för eget bostadsbygge, måste tiden inte vara alltför kort. Å andra sidan bör tiden inte vara så lång, att samhället går miste om fördelen av att åter kunna förfoga över tomten. Tiden är därför bestämd till 26-100 år. Om tomträtten löses in av stat eller kommun skall befintliga byggnader lösas in på samma sätt som vid expropriation. Tomträtten kan inte sägas upp av tomträttsinnehavaren. (källa)
  3. Expropriation (av lat. ex, "av, från", och pro'prius, "egen"), ett rättsligt förfarande där ägaren av en fastighet mot ekonomisk ersättning tvingas överlåta äganderätten till en annan part. Expropriation kan även gälla enbart nyttjanderätten av en fastighet, detta innebär att ägaren behåller äganderätten men tvingas överlåta rätten att använda, hyra eller arrendera fastigheten till en annan part. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.