Färjeled Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder färjeled, varianter, uttal och böjningar av färjeled

Färjeled synonym, annat ord för färjeled, vad betyder färjeled, förklaring, uttal och böjningar av färjeled.

Vad betyder och hur uttalas färjeled

Färjeled uttalas färje|led äv. färj|led och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av färjeled

Singular

färjeled
obestämd grundform
färjeleds
obestämd genitiv
färjeleden
bestämd grundform
färjeledens
bestämd genitiv

Plural

färjeleder
obestämd grundform
färjeleders
obestämd genitiv
färjelederna
bestämd grundform
färjeledernas
bestämd genitiv

Variantstavning singular

färjled
obestämd grundform
färjleds
obestämd genitiv
färjleden
bestämd grundform
färjledens
bestämd genitiv

Variantstavning plural

färjleder
obestämd grundform
färjleders
obestämd genitiv
färjlederna
bestämd grundform
färjledernas
bestämd genitiv

Färjeled är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet färjeled

  1. Ungefär allt sedan människan kunnat frakta sig själv och sina förnödenheter per båt har det funnits vad man skulle kunna kalla färjeleder. Färjor behövdes där vadställen saknades, ofta på grund av att vattendraget var för djupt eller för stort för att kunna bemästras av ett brobygge.
  2. Under medeltiden utgick särskilda taxor för att få färdas av en färjekarl. Taxorna varierade, men det var ofta populärare att använda sig av färjan än att behöva gå till lands om möjligheten fanns, eftersom landresor var obekväma och förknippade med risker. Namn som "Pråmhuset" och "Fär-" indikerar ofta att det funnits en färjeled på platsen.
  3. 1800-talets ökade kommunikationsbehov ledde till att antalet färjeleder över vattendragen sjönk drastiskt. Järnvägsnätets utbyggnad lät sig inte stoppas av forsar, vadställen eller stora vattendrag. Under detta århundrade hade det blivit allt säkrare att färdas till lands, och även på det vanliga vägnätet ökade antalet broar. Ny teknik runt sekelskiftet 1900 som betong och stål gjorde det billigare att bygga en bro än vad det varit hittills. Dessutom slapp man behöva avlöna färjkarlar. Ansvaret för en färjeled var uppdelat på olika härader precis som med vägarna.
  4. 1944 förstatligades vägnätet, vilket inkluderade färjelederna. Då fanns 126 stycken i hela Sverige. Efterkrigstidens formidabla bilexplosion har reducerat antalet färjeleder genom bro- och tunnelbyggande och kan förväntas göra det även i framtiden. 2006 fanns det 38 färjeleder kvar i landet. Genom att bygga en bro alternativt en tunnel sjunker driftskostnaderna eftersom man slipper avlöna färjepersonal och underhålla och ibland byta ut fartygen. Det är dock inte alltid populärt att ersätta färjor med broar, den av Vägverket planerade Fårösundsbron stoppades efter våldsamma protester, liksom bron till Öckerö efter två lokala folkomröstningar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.