Förbruka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förbruka, varianter, uttal och böjningar av förbruka

Förbruka synonym, annat ord för förbruka, vad betyder förbruka, förklaring, uttal och böjningar av förbruka.

Synonymer till förbruka

Vad betyder och hur uttalas förbruka

Förbruka uttalas för|bruka och är ett verb -de.

Ordformer av förbruka

Aktiv

förbruka
infinitiv
förbrukar
presens
förbrukade
preteritum
förbrukat
supinum
förbrukande
presens particip
förbruka
imperativ

Passiv

förbrukas
infinitiv
förbrukas
presens
förbrukades
preteritum
förbrukats
supinum

Perfekt particip

förbrukad en
~ + subst.
förbrukat ett
~ + subst.
förbrukade den/det/de
~ + subst.

Förbruka är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Förbruka på Engelska

  • consume, use up - exhaust one', s strength

Hur används ordet förbruka

  1. Eftersom förpackningen lättare kan återförslutas kan hållbarheten ofta vara längre än för en öppnad flaska. Men plast har inte en allt för tät struktur, och därför rekommenderas att förbruka vitt vin och rosévin inom sju dagar, för att inte förlora sin viktigaste egenskap: friskheten, medan rött vin kan klara sig i öppnad förpackning upp till 14 dagar. För förvaring av de öppnade förpackningarna gäller kylskåp för vitt vin och rosévin och svalskåp förödvin. Förvaring i kylskåp kan ge en hållbarhet på upp till 3-6 veckor. Om lådan förvaras i rumstemperatur blir hållbarheten hälften så lång. Hållbarheten beror också på hur mycket det finns kvar i förpackningen, ju mindre vin kvar desto kortare hållbarhet. En oöppnad förpackning med rött vin är enligt Systembolaget hållbar i cirka 10 månader från tappdatumet, för rosé och vitt vin är hållbarheten cirka 8 månader. (källa)
  2. Den biologiska reningen syftar till att med hjälp av mikroorganismer bryta ner och koncentrera organiskt material som är löst i avloppsvattnet och som inte kan sedimenteras bort direkt. Genom att mikroorganismerna lever och förökar sig genom att förbruka lösta näringsämnen i avloppsvattnet så kan man sedan avskilja mikroorganismerna, i till exempel en eftersedimentering. Även avskiljning av kvävenärsalter sker på biologisk väg där närsalterna i flera steg övergår till ofarlig kvävgas. Små mängder bensin, motorolja eller andra gifter kan dock försämra reningsverkets reningsförmåga genom att giftet dödar mikroorganismerna. (källa)
  3. Snorkel används för att kunna andas in luft från ovanför vattenytan medan munnen och näsan är i undervattensläge, företrädesvis när man snorklar. En snorkel kan även vara bra att ha vid dykning, för att kunna vila på ytan utan att förbruka luft i flaskan eller för att inte få kallsupar om det är vågor. (källa)
  4. Tygblöjor finns för barn i alla åldrar, liksom för vuxna. En tygblöja kan gärna användas för större barn som fortfarande kissar i sängen vid enstaka tillfällen, eftersom man då slipper förbruka en engångsblöja varje natt. Över tygblöjan kan en nylonbyxa eller en mer traditionell plastbyxa användas. (källa)
  5. Betänketid är en mekanism i turneringsspel i nästan alla brädspel som är avsedda för två spelare. På sådant sätt kan varje omgång av matchen sluta i tid och turneringen kan fortsätta. Varje spelare får dessutom lika chanser, eftersom spelarna får lika mycket tid vardera att förbruka under spelets gång (om inte turneringen har tidshandikapp). Betänketid verkställs vanligtvis med hjälp av spelklockor, som exempelvis schackklockor. Schackspelaren måste använda samma hand vid klocktryckningen som vid pjäsförflyttningen. (källa)
  6. I en del fall har förbudet trätt i kraft med full styrka från den tidpunkt lagen börjat gälla. I andra fall är det bara tillverkningen som förbjudits, och det har varit tillåtet att förbruka inneliggande lager i fabrik och hos återförsäljare. (källa)
  7. Bränsleförbrukningen är den mängd bränsle (såsom bensin eller diesel) som ett fordon förbrukar per sträcka eller tidsenhet. För en konsument påverkar detta mått både driftskostnaderna och bilens miljöegenskaper. Olika mått för bränsleförbrukningen används i olika länder. I Sverige används traditionellt måttet liter per mil (10 km). Numera används ofta istället liter per 100 km, i likhet med många andra länder i Europa. I USA anges inversen av bränsleförbrukningen, och man anger den sträcka i miles (1,6 km) som man kommer på en gallon (3,8 l) bränsle. (källa)
  8. Reaktionen mellan ett epoxiharts och en härdare är en irreversibel polyaddition, d.v.s. inga biprodukter bildas, och epoxiplasten kan inte sönderdelas i epoxiharts och härdare. Reaktionen är exoterm, vilket betyder att värme frigörs. Beroende på vilken typ av härdare man använder kan man få mycket stor skillnad i reaktionshastighet. Detta har stor praktisk betydelse vid arbete med epoxi. Den tid man har på sig att förbruka en blandning av epoxiharts och härdare benämns potlife. Beroende på blandningens reaktivitet, kan potlife variera frånågra sekunder till flera år. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.