Förbrukare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förbrukare, varianter, uttal och böjningar av förbrukare

Förbrukare synonym, annat ord för förbrukare, vad betyder förbrukare, förklaring, uttal och böjningar av förbrukare.

Synonym till förbrukare

Andra språk

Förbrukare på Engelska

  • consumer

Hur används ordet förbrukare

  1. I Sverige gäller numera att det ofta inte krävs någon individuell gasmätning för hushållsapparater (gasspis) utan en fast summa debiteras istället. Vid användning av större förbrukare av typ gasdriven värmepanna eller varmvattenberedare krävs dock i allmänhet en individuell mätning med en gasmätare. Mätaren skall i så fall placeras i ventilerat utrymme (dock ej i badrum) och vara enkelt åtkomlig för kontroll, avläsning och utbyte. (källa)
  2. Kontaktledningen är normalt inrättad som luftledning, det vill säga den har formen av en lina av metall, som hänger ovanför banan i dess längdriktning. Även strömförande skenor under jord, bredvid eller över spåret förekommer. Ordet "luftledning" används idag inte i järnvägssammanhang, och inte heller i spårvägssammanhang, tidigare har spårvägarnas kontaktledning benämnts som "luftledning". Luftledning kan i princip vara vilken spänningsförande blanktråd som helst som används som kraftledning, vanligtvis mellan kraftverk, ställverk och förbrukare. (källa)
  3. En vinkällare är ett lagerutrymme för vin i flaskor och på fat. Begreppet används både om lager hos vinproducenter, grossister och förbrukare såsom restauranger och privatpersoner. Lagring på fat förekommer i första hand hos vinproducenter. (källa)
  4. När ett batteri kopplas till en förbrukare börjar en ström av elektroner att röra sig från den negativa polen (katoden) genom förbrukaren till den positiva polen (anoden). Inga elektroner stannar kvar i förbrukaren och förbrukas på något sätt. Strömmen av elektroner pågår tills skillnaden i laddning mellan polerna har jämnats ut. Elektronerna har då flyttat sig från minuspolen till pluspolen. Detta är likvärdigt med att positiva laddningsbärare skulle ha flyttats i motsatt riktning det vill säga i samma riktning som den elektriska strömmen. Elströmmen går alltså från pluspolen genom den elförbrukande apparaten in i anoden (definition av anod). När batteriets spänning har jämnats ut finns ingen kraft att pressa elektronerna genom förbrukaren vilket innebär att batteriet har tagit slut. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.