Förkomma Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förkomma, varianter, uttal och böjningar av förkomma

Förkomma synonym, annat ord för förkomma, vad betyder förkomma, förklaring, uttal och böjningar av förkomma.

Vad betyder och hur uttalas förkomma

Förkomma uttalas för|komma och är ett verb, böjs som komma.

Förkomma betyder:

Ordformer av förkomma

Aktiv

förkomma
infinitiv
förkommer
presens
förkom
preteritum
förkommit
supinum
förkommande
presens particip
förkom
imperativ

Perfekt particip

förkommen en
~ + subst.
förkommet ett
~ + subst.
förkomna den/det/de
~ + subst.
förkomne den
~ + mask. subst.

Förkomma är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet förkomma

  1. Det vanligaste är att det gäller förkomna dokument, som mortificeras i samband med att ett nytt dokument utfärdas. Skuldsedlar, växlar som återbetalats eller fullmakter som utfärdaren inte lyckats återfå hör till andra dokument som kan mortificeras. (källa)
  2. Lilla och Stora Essingen som namn förkommer i skrift redan omkring 1580 när Johan III ville tillbyta sig Wlffzunda med Store och Lille Äsingen. På kartor från 1671 och 1679 förekommer namn som St: Äsingen, Lil Äsingen respektive Stoora och Lilla Esingen. På en karta över Bromma socken från 1829 uppträder namnformen S:a och L:a Hessingen. Enligt den svenske språkvetaren Carl Ivar Ståhle kan det ursprungliga namnet Äsingen möjligtvis betyda "den lilla ön vid Åsön" (Åsön är ett äldre namn för Södermalm). (källa)
  3. På 1970- och 1980-talen kom de 15 inspelningarna ut på olika s.k. bootlegs, dvs. olagliga och osanktionerade piratskivor. I Hunter Davies s.k. auktoriserade Beatlesbiografi från 1968 skriver han att Paul McCartney vid detta tillfälle sjöng Red Sails in the Sunset. Samma uppgift förekommer i fler böcker, men denna låt saknas på samtliga skivutgåvor. Om inspelningen inte förkommit, finns det skäl att anta att låten aldrig spelades in och att uppgifterna i litteraturen är fel. (källa)
  4. Det har spekulerats om Björlings hälsotillstånd och dödsorsak med bland annat spekulativa påståenden om hjärtinfarkter, som saknar påvisbart medicinskt underlag. Hjärtspecialisten professor Mårten Rosenqvist har, efter genomgång av Björlings medicinska journal och efter samråd med kollegor, gjort en sammanställning i Läkartidningen där mest sannolika dödsorsaken bedöms vara hjärtarytmi. Rättsmedicinsk undersökning gjordes efter dödsfallet men obduktionsprotokollet anges förkommet liksom kopian till polisrapporten. Den rättsmedicinska privata obduktionen utfördes av Rättsläkare Ingrid Lingmark som berättat att dödsorsaken var en hjärtinfarkt men eftersom de anhöriga inte ville betala för kopia av obduktionsprotokollet fick de inte en sådan (Kommentarer i Läkartidningen nr 19). Dödsorsaken anges av Björlings husläkare psykiatern Sander Izikowitz till "Functio laesio cordis + Morbus arteriosclerosis cordis", en diffus diagnos, som bara anger att Björling dog av hjärtfel och hade åderförkalkning i hjärtat. (källa)
  5. von Bodenstedt vistades 1841-44 i Ryssland, Persien och Armenien med angränsande nejder, och var från 1854 anställd som akademisk lärare i München och tjänstgjorde 1866-69 som teaterledare i Meiningen. I sin populära, med versifikatorisk talang skrivna diktsamling Lieder des Mirza Schaffy (1851, har utkommit i över 300 upplagor), följde han den av Goethe och Rückert med flera efterbildade orientpoesin. Skrev också Tausend und ein Tag im Orient (1850), liksom en del skådespel och romaner. von Bodenstedt översatte även Shakespeares sonetter och vissa av dennes dramer till tyska, liksom han gjorde tolkningar av flera ryska och persiska diktare. Av Michail Lermontovs dikter är flera endast kända i von Bodenstedts versioner, då originalen förkommit. (källa)
  6. Den norske biologen Fredrik Christian Schübeler (1815–1892) publicerade 1885 ett träsnitt föreställande den ursprungliga ornäsbjörken i sin norska flora Viridarium Novegicum – Norges væxtrige, et Bidrag til Nord-Europas natur- og culturhistorie. Detta träsnitt var baserat på ett nu förkommet foto av björken som togs 1878. I övrigt finns inget foto av ursprungsträdet, som föll i en storm 26 maj 1890. (källa)
  7. Bankkonton som öppnas i Sverige idag är alltid så kallade motbokslösa konton, bankkonto med motbok, det vill säga med bankbok är avskaffade. Uttag från ett konto med bankbok var endast möjligt om kunden besökte ett bankkontor och fysiskt presenterade sin bankbok då denna utgjorde beviset för kundens fordran mot banken. En förkommen bankbok måste först efterlysas innan den juridiskt sett kan "dödas" och en ny utfärdas. Ett konto med bankbok gjorde det i princip omöjligt att använda bankkort, betaltjänster eller internetbank. (källa)
  8. Stråkkvartett nr 7 A-dur (finalen förkommen). (källa)
  9. Carlyle gjorde sig ett namn genom Franska revolutionen (1837), som är hans internationellt sett mest kända verk. Verket i tre band kom till efter att John Stuart Mill av tidsskäl fått lämna ifrån sig detta skrivaruppdrag. Den första varianten av manuset till det första bandet förkom, enligt uppgift på grund av en hushållerska hos Mill som tagit det för lumppapper och av misstag bränt upp det. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.