Förneka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förneka, varianter, uttal och böjningar av förneka

Förneka synonym, annat ord för förneka, vad betyder förneka, förklaring, uttal och böjningar av förneka.

Synonymer till förneka

Vad betyder och hur uttalas förneka

Förneka uttalas för|neka och är ett verb -de.

Förneka betyder:

Ordformer av förneka

Aktiv

förneka
infinitiv
förnekar
presens
förnekade
preteritum
förnekat
supinum
förnekande
presens particip
förneka
imperativ

Passiv

förnekas
infinitiv
förnekas
presens
förnekades
preteritum
förnekats
supinum

Perfekt particip

förnekad en
~ + subst.
förnekat ett
~ + subst.
förnekade den/det/de
~ + subst.

Förneka är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Förneka på Engelska

  • deny - deny one', s guilt

Hur används ordet förneka

  1. En vanlig utgångspunkt i förståelsen av rättsvetenskapen är målet för en lag att uppnå rättvisa. Den positiva rätten som infattas i de skrivna lagarna och författningarna och rättspraxisen i en rättsvetenskap används som basen för att 'testa' filosofiska teorier mot denna. Därför kan den vetenskapliga rättsvetenskapliga naturen argumenteras. De tre mest tydliga synpunkterna om rätt och rättvisa (det finns dock hundratals synpunkter) är rättslig positivism, naturlig rätt, rättsrealism (Uppsalaskolan) och interpretivism. Positivism betyder att lagen är 'positionär': rätten skapas i enlighet med, till exempel socialt accepterade regler. Man kan försöka stärka rättvisan, moralitet, eller vilket annat normativt slut som helst med lagar, men deras framgång eller brist på sådan avgör inte deras validitet. Såvida lagen är korrekt utformad, i enlighet med de regler som erkänts i samhället i fråga, är den en rättfärdig lag, oavsett den är rättvis enligt någon annan standard. En annan princip är att rätt inte är någonting mera än ett regelverk för att upprätthålla ordning och styrbarhet över ett samhälle. Därför måste de mest inhumana och orättfärdiga antagelserna efterlydas (från rättssystemet utgångspunkt och moraliska utgångspunkter). Kritiker av lagen borde lobba för lagändring men måste ändå respektera lagens bokstav, eller åtminstone inte förneka att den är en korrekt skapad lag. (wikipedia.org)
  2. Enligt vissa tidningsuppgifter ska de ditlagda porrscenerna ha regisserats av Torgny Wickman, något han varken velat bekräfta eller förneka. (wikipedia.org)
  3. Aposteln Petrus avbildas ofta med en tupp eftersom Jesus förutspådde att han skulle förneka Jesus tre gånger innan tuppen gol på långfredagens natt. Tuppen är därmed en påminnelse för kristna att de ska stå fast vid sin tro och tuppen är ett av föremålen i Arma Christi, passionsredskapen. (wikipedia.org)
  4. Med evolutionsteorin menas den vetenskapliga modell som beskriver hur allt liv på jorden har utvecklats från en gemensam urform. Ibland används orden evolution eller utvecklingslära som synonym till evolutionsteorin. Evolutionsteorin är en "vetenskaplig sanning" vilket evolutionsbiologen Stephen Gould förklarar som "[en vetenskaplig sanning är] ett påstående för vilket det finns så mycket evidens (bevis) att det skulle vara perverst att förneka det." (wikipedia.org)
  5. För barnet kan övergreppen innebära ett stort trauma. Offret kan drabbas av depressioner, koncentrationssvårigheter, skamkänslor och dålig självkänsla. Offret kan ha svårt att självmant berätta om övergreppen och kan i vissa fall försvara förövaren eller förneka att övergreppen ägt rum, trots bilder eller filmer. (wikipedia.org)
  6. Parterna måste i en affärssituation vara säkra på att de kan identifiera sig. Köparen vill veta att köparen betalar till den riktiga säljaren och inte till en bedragare. Köparen vill också kunna bevisa betalningen om säljaren skulle förneka den. Säljaren vill på samma sätt känna sig säker på vem säljaren har med att göra. Köparen kan ju efter genomfört köp hävda att köparen varken har beställt eller tagit emot vara eller tjänst. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.