Förnuftig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förnuftig, varianter, uttal och böjningar av förnuftig

Förnuftig synonym, annat ord för förnuftig, vad betyder förnuftig, förklaring, uttal och böjningar av förnuftig.

Synonymer till förnuftig

Vad betyder och hur uttalas förnuftig

Förnuftig uttalas för|nuft|ig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av förnuftig

Böjning (i positiv) förnuftig en ~ + subst. förnuftigt ett ~ + subst. förnuftiga den/det/de ~ + subst. förnuftige den ~ + mask. subst. Komparation förnuftigare en/ett/den/det/de ~ + subst. förnuftigast är ~ förnuftigaste den/det/de ~ + subst.

Förnuftig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Förnuftig på Engelska

  • reasonable, sensible - a sensible decision

Hur används ordet förnuftig

  1. I Irland infördes 23 juli 2009 en lag mot hädelse. En person kan anklagas för att ha publicerat eller yttrat något blasfemiskt. Kan inte den anklagade genom omvänd bevisbörda visa att "en förnuftig person skulle finna genuint litterärt, konstnärligt, politiskt, vetenskapligt, eller akademiskt värde i den sak som berörs av brottet" och sedan fälls i domstol, döms den åtalade till böter upp till ett belopp av 25 000 euro. (wikipedia.org)
  2. Det vetenskapliga namnet Homo sapiens översätts som "förnuftig människa", men betyder egentligen "vis man", där latinets homo betyder "man" och sapiens "vis". Namnet uttalas ['hoːmɔ 'saːpɪɛns]. I pluralis blir namnet Homines sapientes, och uttalas ['hoːmɪnɛs sapɪ'ɛntɛs]. (wikipedia.org)
  3. I antiken talade man om två typer av själar. Dels räknade man med att alla levande varelser hade själar. Men människan hade också en särskild själ, en förnuftig själ, (psyché logiké). (wikipedia.org)
  4. Steiner menar att preparaten fyller olika funktioner både var för sig och i kombination. Med fältpreparaten (humus- och kiselpreparat) kan man enligt Steiner skapa en bördig jord med kraftig växtlighet som följd. Röllekapreparatet sägs bidrar till att styra svavlets reaktioner med andra substanser så att marken kan ta upp kosmisk energi. Kamomillpreparatet sägs hålla växterna friska. Brännässlapreparatet sägs göra marken förnuftig. Genom ekbarkspreparatet sägs kalcium tillföras i idealisk form och så kallade kalciumchockverkningar undviks. Genom maskrospreparatet sägs växten tillgodogöra sig kiselsyra ur atmosfären i rätt mängd, för att göra växten känslig för omgivningen och växten sägs därigenom själv kunna dra till sig vad den behöver. Tre preparat i samverkan, rölleka, kamomill och brännässla sägs möjliggöra en hemlig alkemi i komposthögar, så att kalium och kalcium omvandlas till kväve. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.