Förorsaka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förorsaka, varianter, uttal och böjningar av förorsaka

Förorsaka synonym, annat ord för förorsaka, vad betyder förorsaka, förklaring, uttal och böjningar av förorsaka.

Synonymer till förorsaka

Vad betyder och hur uttalas förorsaka

Förorsaka uttalas för|or|saka [fö´r-] och är ett verb -de.

Förorsaka betyder:

Ordformer av förorsaka

Aktiv

förorsaka
infinitiv
förorsakar
presens
förorsakade
preteritum
förorsakat
supinum
förorsakande
presens particip
förorsaka
imperativ

Passiv

förorsakas
infinitiv
förorsakas
presens
förorsakades
preteritum
förorsakats
supinum

Perfekt particip

förorsakad en
~ + subst.
förorsakat ett
~ + subst.
förorsakade den/det/de
~ + subst.

Förorsaka är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Förorsaka på Engelska

 • cause - the message caused panic

Hur används ordet förorsaka

 1. Råmaterialet till glasull kan vara returglas eller sand, SiO2. Råmaterialet smälts vid cirka 1400 °C och den smälta massan leds till roterande spinnare varvid glaset slungas ut ur små hål och stelnar. De tunna trådarna av glas bearbetas tillsammans med fenolharts och cirka 0,5 % mineralolja för att binda damm. Glasullen formas sedan till isolerskivor eller andra produkter. Glasull används som isoleringsmaterial och har mycket goda värme- och ljudabsorptionssegenskaper och är obrännbar (A1 enligt Euroclass ). Glasullens kemiska bindemedel förgasas vid 200 °C. Glasull kan ha vissa hälsoaspekter eftersom dess fiber kan förorsaka damm vid till exempel isolering av en byggnad. I Europa är dock glasull sedan 1998 klassificerad som biolöslig och icke-cancerogen enligt EUCEB . Glasfiberull kan skapa hudirritationer för känsliga personer vid kroppskontakt men är idag gjord av en fin fiber som inte kan jämföras med den som användes på 1970-talet. (wikipedia.org)
 2. Hysteri (grekiska hysteria, "livmoder"). Termen myntades av Hippokrates och grundas i de antika egyptiernas föreställning att livmodern kunde vandra runt i kroppen och förorsaka olika sjukdomsliknande tillstånd. "Hysteri" var fram till 1900-talet vetenskapens benämning på en typ av psykiska störningar, som ansågs vara kvinnliga störningar och därav benämningen "hysterikor" för drabbade kvinnor. (wikipedia.org)
 3. Viktigt är att en volme har ett ansat yttre. Inte av utseendemässiga skäl utan för att regn lätt ska kunna rinna ned utefter ytan och inte tränga ner i höet och därmed förorsaka fukt- och mögelskador. (wikipedia.org)
 4. Där den sönderbrutna isen inte kommer vidare bildas fördämningar som dels kan förorsaka översvämningar, dels riva med sig broar och andra konstruktioner längs vattendraget. Sådana översvämningar är årligt återkommande till exempel i Tornedalen och i finska Österbotten. (wikipedia.org)
 5. Medicinskt berättigad är denna operation på yngre eller äldre män endast vid sjukdomar i testikeln, vilka redan förstört densamma och dess funktion, samt vanligen är av den art, att vidare spridning hotar undergräva det allmänna hälsotillståndet och förorsaka döden. Sådana är i synnerhet cancer och tuberkulos, men även andra tumörer, vilka inte sällan förekommer i testiklarna, kan nödvändiggöra samma operation. Lyckligtvis angrips mera sällan båda testiklarna hos samma individ. Förr avlägsnades testikeln, även då man ville göra radikaloperation för bråck. (wikipedia.org)
 6. Då man äter en viss sorts svamp första gången är det bra att äta bara litet, för att minimera risken för överkänslighetsreaktioner. De bäst kända matsvamparna har alla rapporterats förorsaka oväntade reaktioner hos enskilda personer. (wikipedia.org)
 7. Ända sedan antiken har man känt till att mjöldryga i bröd kunde förorsaka svåra epidemiliknande förgiftningar (mjöldrygeförgiftning, ergotism, dragsjuka, antoniuseld). Den tidigaste användningen av mjöldryga som dokumenterats är troligtvis som läkemedel i kinesisk medicin 1100 f.Kr. Den ska då ha använts som hjälp vid förlossningar för att inducera muskelsammandragningar i livmodern eller minska blödningarna som uppstår när moderkakan släppt från livmodern. Det finns även dokumenterat att mjöldryga drabbat både assyrier och romare under Antiken. Under Julius Caesars invasion av Gallien, drabbades hans soldater svårt av förgiftad säd, vilket kan ha berott på mjöldrygeförgiftning. (wikipedia.org)
 8. Ett område där provokation används med den omvända avsikten att förbättra eller roa den provocerade är konsten. All konst är genom sitt imperativ att ge intryck eller förorsaka reaktioner i någon mån provokativ, men vissa former av modern konst spelar ofta direkt med publikens fascination av sin egen reaktion på ofta groteskt överdrivna provokationer. Exempel på sådan konst finns inom happening, performance och vissa former av modern teater. (wikipedia.org)
 9. Sjögång eller sjöhävning är vattnets vågrörelse på hav eller stora insjöar, då vågorna är tillräckligt stora för att förorsaka större eller mindre besvär för framförandet av båtar eller fartyg. Farkosterna kränger och gungar och häver sig i sjön. Sjögång uppstår när kraftig vind blåser över öppna vattenytor. Vid ringa eller högst obetydlig sjögång heter det smul sjö eller smult vatten. (wikipedia.org)
 10. Vatten som läckt in och kan röra sig i sidled ombord på fartyget kan dels i sig förorsaka slagsida, då det söker sig till den sida som ligger lägre, dels göra gungningsrörelserna våldsammare och så öka risken för att lasten förskjuts. Detta kan motverkas med vattentäta skott i skeppets längdriktning samt slingerskott och begränsande av öppna ytor, såsom bildäck. Sådana extra skott infördes på många fartyg efter olyckorna med Herald of Free Enterprise och M/S Estonia (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.